«Бизнес» кредиттери

Бардык бизнес түрлөрү үчүн финансылык чечим

баштап KGS 700000
же эквиваленти USD / EUR

KGS баштап 19*%

USD баштап 12*%

EUR баштап 8*%

Кредиттин шарттары

 • баштап KGS 700000

  же эквиваленти USD / EUR

  • KGS

   баштап 19*%

  • USD

   баштап 12*%

  • EUR

   баштап 8*%

 • KGS 26 000 000 чейин, же USD/EUR эквиваленти

 • жүгүртүү капиталы үчүн – 3төн 36 айга чейин

 • негизги каражаттарга инвестициялоо үчүн – 3төн 84 айга чейин

 • коммерциялык кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн - 120 айга чейин

 • күрөө менен камсыздоо: жеке адамдын кепилдиги, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

 • Натыйжалуу пайыздык чен KGS - 21,6% баштап, USD - от 13,7% баштап, EUR - 9% баштап

Кредит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

19*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Кредит алуу үчүн билдирме

Валюта