Төлөм терминалдар

Төлөм терминалдар
Төлөм терминалдар
Төлөм терминалдар

KICB өзүн өзү тейлөө терминалдарын жардамы менен төлөмдөрүңүздөрдү ылдам жана оңой ишке ашыра аласыздар. Бош кассирди күтүп убакытыңызды коротуу кажети жок, жада калса банкка келүү зарылчылыгы да жок. 

KICB терминалдардын негизги өзгөчөлүгү, коммуналдык төлөмдөр, мобильдик операторлор жана интернет провайдерлерден түзүлгөн көнүмдүк кызмат тизмесинен тышкары, «банктык опциялар» деген кошумча  кызматы бар.
Чынында, ар бир терминал  ай сайын кредиттер боюнча төлөмдөрдү кабыл алган, алыш-бериш эсебин жана карта эсебин толуктоочу банктын кичинекей бөлүмү болуп саналат. Кабыл алына турган төлөмдөрдүн тизмеси ар дайым көбөйүп турат, жакынкы учурда банктык комиссиялардын көбүн кезексиз жана кагаз волокитасыз төлөй аласыздар, ал эми бул төлөмдөрдү кабыл алуунун мобильдүүлүгүн жана ылдамдыгын жогорулатат. Акча каражаттарыңыздын сактыгына кыжалат болбой эле коюңуздар – KICB терминалдары коопсуздуктун баардык  катаал талаптарына жооп берип, банк менен байланышуу  эң мыкты байланыш системасына ээ. 

   

КЫЗМАТТАР ТИЗМЕСИ

АГЕНТТЕР МЕНЕН ИШТӨӨ ЭРЕЖЕЛЕРИ

ТӨЛӨМДӨРДҮ КАБЫЛ АЛУУ КЕЛИШИМИНЕ КАРАТА ЭРЕЖЕЛЕР

ТӨЛӨМ ТЕРМИНАЛДАРДЫН ТИЗМЕСИ