Жетекчилик жана акционерлер

Жетекчилик жана акционерлер
Жетекчилик жана акционерлер
Жетекчилик жана акционерлер

Директорлор кеңеши

 • Р. Закир Махмуд

  Р. Закир Махмуд

  Директорлор кеңешинин төрагасы

 • Шаффик Дхарамши

  Шаффик Дхарамши

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Тарик Масауд

  Тарик Масауд

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Андреас Клинген

  Андреас Клинген

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Канако Секине

  Канако Секине

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Афтаб Манзур

  Афтаб Манзур

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Николь Ардитти

  Николь Ардитти

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Марина Петров

  Марина Петров

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

 • Исакулов Жылдызбек Абдилахатович

  Исакулов Жылдызбек Абдилахатович

  Директорлор кеңешинин мүчөсү

Башкарма

 • Ариф Али

  Ариф Али

  Башкарманын төрагасы

 • Таирова Елена Олеговна

  Таирова Елена Олеговна

  Башкарманын мүчөсү / Санариптик өнүктүрүү боюнча жетекчиси

 • Орозбаев Эмильбек Мусинович

  Орозбаев Эмильбек Мусинович

  Башкарманын мүчөсү

 • Илебаев Нурдин Эмильевич

  Илебаев Нурдин Эмильевич

  Башкарманын мүчөсү / Финансылык иштер боюнча жетекчиси

 • Хан Хаважа Калим Улла

  Хан Хаважа Калим Улла

  Башкарманын мүчөсү / Маалыматтык ишмердүүлүк жетекчиси

 • Сатывалдиев Улан Орузбаевич

  Сатывалдиев Улан Орузбаевич

  Башкарманын мүчөсү / Бизнес ишмердүүлүк жетекчиси

 • Бубнова Елена Владимировна

  Бубнова Елена Владимировна

  Башкарманын мүчөсү

 • Киргизбаев Азамат Раимжанович

  Киргизбаев Азамат Раимжанович

  Башкарманын мүчөсү / Кредиттик ишмердүүлүк жетекчиси

 • Мухамеджанов Ришат Равильевич

  Мухамеджанов Ришат Равильевич

  Башкарманын мүчөсү / Микрокредиттик ишмердүүлүк жетекчиси

 • Суванбекова Чолпон Джурсуновна

  Суванбекова Чолпон Джурсуновна

  Башкы бухгалтер