Акча которуулар

Ишенимдүү, арзан жана тез которуу ыкмасы

Акча которуулар
Акча которуулар
Акча которуулар
Золотая корона

Золотая корона

 • Дүйнөнүн 52 өлкөсүндө 58 миңден ашык пункт. Сервистин катышуучулары: 300дан ашык банк, почта операторлору жана ири соода тармактары.

 • Тиркемеде же сайтта картка которууну алуу. Ыңгайлуу берүү пунктунда нак түрдө алуу.

 • Жагымдуу тарифтер  0 % баштап.

 • Дарексиз которуулар. Акча жөнөтүүдө сиз которууну жөнөтө турган өлкөнү жана калктуу пунктту гана көрсөтсөңүз жетиштүү, ал эми алуучу ага ыңгайлуу берүү пунктун өзү тандайт.

Western Union

Western Union

 • 200дөн ашык өлкөдөгү 500 000ден ашык бөлүм

 • АКШ доллары менен которуу мүмкүнчүлүгү.

 • Которууну Алуучунун өлкөсүндө «Western Union» системасынын пунктунда алууга болот

 • Акчаны аларды жөнөткөндөн кийин саналуу мүнөттөн кийин алууга болот

МаниСтрим

– бул, KICBнин Кыргызстан боюнча филиалдар ортосунда акча которуунун ишенимдүү системасы.

Бул системадан пайдалануу кандай артыкчылыктарды сунуштайт?
 • Акча каражаттарын KICBнин башка филиалдары жана бөлүмдөрү ортосунда эсептешүү эсебинен сыяктуу эле, алуучунун атына эсеп ачуусуз эле которуу; 
 • Которуу үчүн комиссиялык төлөм кайсы болбосун валютадагы суммадан 0,1% (минимум 50 сом);
 • АКШ доллары 0,5% (минимум USD 5)
 • Чет өлкө - 0,1% min EUR 2, RUR 40;
 • Которуу ылдамдыгы– 10 мүнөткө чейин;
 • Которулган акчаны банктын филиалдарынан алууга болот;
 • Алуучу эч кандай чыгымга дуушар болбойт;
 • «МаниСтрим» системасыныноператору акча которууга/алууга билдирмелерди өзү толтурат
 • которуулар сом, АКШ долларында, евродо жана рублде ишке ашырылат.

MoneyStream тутуму аркылуу валюталар боюнча жөнөтүлгөн бир акча которуунун максималдуу суммасы, которуу үчүн комиссияны эсепке албаганда:

 • 1 000 000 (бирмиллион) сом;
 • 10 000 (он миң) АКШ доллар;
 • 10 000 (он миң) евро;
 • 800 000 (сегиз жүз миң) Россия рубли.

Акча которуу же которулган акчаны берүү KICB-нин баардык бөлүмдөрүндө тейлөөгө алынат.