Мөөнөттүү депозит

Аманат боюнча жылдык пайыздык чен

Айлар: 3
USD -
EUR -
KGS 4,5 (4,59)*
Айлар: 6
USD 0,5% (0,5%)*
EUR 0,5% (0,5%)*
KGS 6,0% (6,17%)*
Айлар: 12
USD 1,0% (1,0%)*
EUR 1,0% (1,0%)*
KGS 12,5% (13,24%)*
Айлар: 18
USD 1,5% (1,51%)*
EUR 1,25% (1,26%)*
KGS 13,0% (13,80%)*
Айлар: 24
USD 2,0% (2,02%)*
EUR -
KGS 13,5% (14,36%)*
Айлар 3 6 12 18 24
USD - 0,5% (0,5%)* 1,0% (1,0%)* 1,5% (1,51%)* 2,0% (2,02%)*
EUR - 0,5% (0,5%)* 1,0% (1,0%)* 1,25% (1,26%)* -
KGS 4,5 (4,59)* 6,0% (6,17%)* 12,5% (13,24%)* 13,0% (13,80%)* 13,5% (14,36%)*

*натыйжалуу пайыздык чен

Аманаттын шарттары

Алгачкы салымдын суммасы

Эң кичине 100 USD же 10 000 KGS

Алгачкы салымдын максималдуу суммасы

чейин 100 000 USD же 10 000 000 KGS

Аманаттын шарттары

  • Депозиттик эсепти акысыз ачуу

  • Пайыздар кардардын каалоосуна жараша ай сайын же мөөнөттүн аягында төлөнөт

Депозиттик калькулятор

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

0,5%

Топтоо

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Мөөнөтүнөн мурда бузууда чегерилген пайыздар кардарга төлөнбөйт. Пайыздарды ай сайын төлөөдө мурда төлөнгөн пайыздардын суммасы аманаттын негизги суммасынан кармалып калат.

Дизайн
Удобно, со всех устройств

Депозитти онлайн ачыңыз жана толуктаңыз

KICB тиркемеси
Клиент KICB
Сотрудница KICB

Физикалык депозиттер үчүн билдирме

Валюта

Гарантия защиты

Акчаңыз коргоого алынган!

KICB – Депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу.

«Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, KICB банкында бардык аманат камсыздандырылган: камсыздандыруу учуру башталганда жеке жактар- KICB аманат ээлери 1 000 000 сомго чейин өз аманаты боюнча каражаттарды ага карата чегерилген пайыздар менен бирге ала турганы кепилденген.