Башка банктык продукттар

Депозиттер:

+ 1% стандарттуу шарттарга карата

Депозиттин түрү % чен
Мөөнөттүү 5.5%-15,5%
Топтолуучу 9%-14%
«Бирге өсөбүз» депозити
15,5%

Банктык карт:

ЭЛКАРТ/ Union Pay банктык карты

Тейлөө үчүн бир жылдык комиссия KGS Нак алуу үчүн комиссия % Төмөндөтүлбөгөн калдык KGS
0 0.35% 0