«Агро» кредиттери

Түшүм мол болсун!

баштап KGS 700000

KGS баштап 18*%

Кредитинин шарттары

 • баштап KGS 700000

  • KGS

   баштап 18*%

 • KGS 26 000 000 чейин

 • жүгүртүү капиталы үчүн – 3төн 36 айга чейин

 • негизги каражаттарга инвестициялоо үчүн – 3төн 84 айга чейин

 • коммерциялык кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн - 120 айга чейин

 • күрөө менен камсыздоо: жеке адамдын кепилдиги, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

 • Чендер 36 айга чейинки мөөнөт менен жылдык 18%га чейин төмөндөтүлдү. Акциянын мөөнөтү 2024-жылдын 31-майына чейин. Натыйжалуу чен 19,9%дан баштап

Кредит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

18*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Кредит алуу үчүн билдирме

Валюта