Топтолуучу депозит

Жылдык пайыздык чендер

Айлар: 6
АКШ доллары 0,5% (0,5%)*
Сом 7,0% (7,23%)*
Айлар: 12
АКШ доллары 1,0% (1,0%)*
Сом 11,5% (12,13%)*
Айлар: 18
АКШ доллары 1,5% (1,51%)*
Сом 12,0% (12,68%)*
Айлар: 24
АКШ доллары 2,0% (2,02%)*
Сом 12,5% (13,24%)*
Айлар 6 12 18 24
АКШ доллары 0,5% (0,5%)* 1,0% (1,0%)* 1,5% (1,51%)* 2,0% (2,02%)*
Сом 7,0% (7,23%)* 11,5% (12,13%)* 12,0% (12,68%)* 12,5% (13,24%)*

*натыйжалуу пайыздык чен

Аманаттын шарттары

Алгачкы салымдын суммасы

Эң кичине 50 USD же 5 000 KGS

Алгачкы салымдын максималдуу суммасы

чейин 10 000 USD же 1 000 000 KGS

Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы

10 USD же 1 000 KGS

Ай сайын төлөнүүчү төгүмдөрдүн максималдуу суммасы

чейин 10 000 USD же 1 000 000 KGS

Артыкчылыктары

  • Депозиттик эсепти акысыз ачуу

  • Ай сайын пайыздарды чегерүү

  • Чектелбеген санда толуктоо

  • Сиздин депозитти үчүнчү жактар толуктай алышат

Депозит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

11,5%

Топтоо

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Мөөнөтүнөн мурда бузууда чегерилген пайыздар кардарга төлөнбөйт. Пайыздарды ай сайын төлөөдө, мурда төлөнгөн пайыздардын суммасы аманаттын негизги суммасынан кармалат.

Дизайн
Удобно, со всех устройств

Депозитти онлайн ачыңыз жана толуктаңыз

KICB тиркемеси
Клиент KICB
Сотрудница KICB

Физикалык депозиттер үчүн билдирме

Валюта

Гарантия защиты

Акчаңыз коргоого алынган!

KICB – Депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу.

«Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, KICB банкында бардык аманат камсыздандырылган: камсыздандыруу учуру башталганда жеке жактар- KICB аманат ээлери 1 000 000 сомго чейин өз аманаты боюнча каражаттарды ага карата чегерилген пайыздар менен бирге ала турганы кепилденген.