«Энергия үнөмдөө» кредиттери

баштап KGS 700001
же эквиваленти USD

KGS баштап 19*%

USD баштап 10%

 • баштап KGS 700001

  же эквиваленти USD

  • KGS

   баштап 19*%

  • USD

   баштап 10%

 • KGS 26 000 000 чейин же эквиваленти USD

 • 60 айга чейин

 • Максаттар: Энергияны үнөмдөө (ишканадагы учурдагы жабдууларды энергияны үнөмдөөчү жабдууларга алмаштыруу (энергияны/электр энергиясын аз сарптоо)

 • Сууну тазалоо, сууну пайдалануу, сууну үнөмдөө ж.б.

 • Кайра жаралуучу энергияны өндүрүү

 • Ишкердик жайларды жылуулоо/жылуу изоляциялоо: цехтер, мейманканалар, фабрикалар ж.б. (терезелерди алмаштыруу, дубалдарды, чатырларды жылуулоо жана башка жылуулоо чаралары)

 • Ресурстарды үнөмдөө

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

 • Натыйжалуу пайыздык чен KGS - 21,6% баштап, USD - от 11,2% баштап

Кредит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

19*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Кредит алуу үчүн билдирме

Валюта