Кайра каржылоо минус -5%

эң төмөн KGS 20000

KGS эң төмөн 25*%

 • эң төмөн KGS 20000

  • KGS

   эң төмөн 25*%

 • KGS 700000 чейин

 • 60 айга чейин

 • Керектөө же бизнес максаттар үчүн

 • Күрөөсүз же күрөө менен, жашыруун комиссиясыз

 • • Эгер сиздин кредитиңиз 30% баштап 35% чейин болсо, анда KICB бере турчу кредиттин пайызы 5% төмөн болот.

 • • Эгер сиздин кредитиңиз 35% жогору болсо, анда KICB бере турчу кредиттин пайызы 30% болот

 • • 30% аз болгон кредиттер кайрадан каржылоо программасына кирбейт, бирок жеке түрдө каралышы мүмкүн.

 • Натыйжалуу пайыздык чен KGS 27,76% баштап

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

25*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Кредит алуу үчүн билдирме

Валюта

Жанылыктар