Кредиттик багыт

Биз менен бирге өсүңүз

баштап KGS 700001
же эквиваленти USD / EUR

KGS баштап 19*%

USD баштап 12*%

EUR баштап 8*%

Кредиттин шарттары

 • баштап KGS 700001

  же эквиваленти USD / EUR

  • KGS

   баштап 19*%

  • USD

   баштап 12*%

  • EUR

   баштап 8*%

 • Күрөө: Кепилдик жана кыймылсыз мүлк.

 • Кредиттик линиянын пайдаланылбаган суммасы боюнча комиссия: 0-3%

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

Кредит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

19*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Кредит алуу үчүн билдирме

Валюта