Банктык кепилдик

Жогорку ишенимдүүлүк жана тез ишке ашыруу

Банктык кепилдик
Банктык кепилдик
Банктык кепилдик

Банк кепилдиги – кепилдиктин шарттарына ылайык төлөм талабын койгондон кийин бенефициарга белгилүү бир сумманы төлөө боюнча гарант-банктын кайтарылгыс милдеттенмеси. Бул контрагенттердин ортосундагы ишкердик мамилелердин коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылуу үчүн ишенимдүү инструмент болуп саналат жана көп учурда тендерлерге, сатып алууларга жана аукциондорго катышуу үчүн милдеттүү шарт болуп саналат.

Кепилдиктин артыкчылыктары:

  • Кепилдиктин наркы насыянын наркынан алда канча төмөн

  • Жүгүртүүдөн акча каражаттарын алып чыгаруу мүмкүнчүлүгүнүн жок болушу

  • Сый акыларды этап-этабы менен төлөө мүмкүнчүлүгү

  • Банктын адистеринин жогорку квалификациясы

  • Банк-корреспонденттердин кеңири тармагы

  • Кепилдиктердин ар кыл түрлөрү менен иштөө тажрыйбасы

  • Кардарларга болгон консультациялык колдоо

Камсыздоо ыкмалары

  • 100% накталай жабуу

  • Күрөө кредиттик линияларынын алкагында

Тарифтер

Аталышы

Ставка

Min

Max

Акча күрөөсү астында кепилдиктерди чыгаруу /депозит

тендердик үчүн:

кварталына 0,6%

5 000 сом


башкалар үчүн:

кварталына 0,6%

10 000 сом


Башка камсыздоо астында кепилдиктерди чыгаруу

тендердик үчүн:

жылына 4%

10 000 сом


Башка түрлөр:

Чыгаруу - 0,5%

плюс кварталына

1,5%га чейин ставка

10 000 сом


БК өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн комиссия

10 000 сом

сумма менен мөөнөттүн өсүшү болгон учурда:

0,1%

10 000 сом

100 000 сом

SWIFT- Билдирүү үчүн комиссия

5 000 сомБашка банк тарабынан чыгарылган кепилдиктин аныктыгын текшерүү

10 000 сомБанк кепилдиги боюнча кеңеш берүү (авизование)

0,1%

10 000 сом

50 000 сом

Кепилдик боюнча өзгөртүүлөргө же билдирүүлөргө кеңеш берүү (авизование)

10 000 сомКардар тарабынан коюлган төлөөгө болгон талаптарды кепилдикти чыгарган тарапка жиберүү

10 000 сомЖокко чыгаруу үчүн комиссия

колдонулбайт