Брокердик иш

Брокердик иш
Брокердик иш
Брокердик иш

Баалуу кагаздарга инвестиция салыңыз жана ири белгилүү компаниялардын баалуу кагаздарынын ээси болуңуз жана алардан пайда табыңыз!

KICB Сиздерге тиешелүү келишимдин негизинде кардарлардын тапшырмасы боюнча, алардын эсебинен жана кызыкчылыгында фонд рыногунда баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү түзүү үчүн баалуу кагаздар рыногунда брокердик иштин кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштайт.

Брокердик тейлөөнүн кошумча шарттары жана наркы Банк менен жекече тартипте макулдашылат.

Банктын брокердик ишти жүргүзүүгө 2018-жылдын 02-августундагы №178 лицензиясы.

Банктын дилердик ишти жүргүзүүгө 2018-жылдын 02-августундагы №177 лицензиясы.