Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо

Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо
Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо
Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо

МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР

Мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган (эмитирленген) карыз милдеттенмеси болуп саналат.

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК төмөндөгү баалуу кагаздардын түрлөрү боюнча кардарлардын атынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын аукционуна билдирмелерди кабыл алат:

Кардардын атынан аукционго катышууга Банктын комиссиясы түзөт – жеке жактар үчүн акысыз, юридикалык жактар үчүн 1000 сом. МБК аукциондору боюнча маалымат (КРУБ сайтына шилтеме)

Информация по аукционам ГЦБ