Камсыздандыруу

«Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» ЖАК – KICB туунду компаниясы, Кыргызстандын камсыздандыруу рыногунун үч лидеринин катарына кирет.

Камсыздандыруу
Камсыздандыруу
Камсыздандыруу

Jubilee Kyrgyzstan ар башка масштабдагы жана профилдеги ишканалар жана уюмдар менен иштөөнүн чоң тажрыйбасына ээ, алар үчүн комплекстүү камсыздандыруу программаларын жана бизнестин өзгөчөлүгүн эске алган продукттарды иштеп чыгат.

Корпоративдик кардарлар үчүн компаниянын кызмат көрсөтүүлөрү:

 • Компаниянын мүлкү:
  Өрт же башка компаниянын имаратына, курулмаларына жана башка мүлкүнө олуттуу зыян келтире турган башка кырсыктар учурунда бизнести күтүүсүз чыгымдардан коргоо.
 • Ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу:
  Камсыздандырылган адамга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнүн кеңири спектрине жетүү мүмкүндүгүн берген камсыздандыруу.
 • Подрядчыларды бардык тобокелдиктерден камсыздандыруу:
  Бөөдө кырсыктардан камсыздандыруу учурдагы кесипкөй тобокелдиктер шарттарында кызматкерлерди коргоонун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Өзүнө бөөдө кырсыктан жана ДМС камсыздандырууну камтыган социалдык пакет эмгек акы менен катар кызматкерлерге материалдык мотивациянын негизги курамдык бөлүгү болуп саналат.
 • Банк ишин комплекстүү камсыздандыруу:
  Bankers Blanket Bond банктарды кылмыштуу иш-аракеттерден камсыздандыруунун негизи болуп саналат.
 • Жарандык жоопкерчиликти камсыздандыруунун милдеттүү түрлөрү:
  Мыйзамга ылайык камсыздандыруучу менен камсыздандырылуучунун ортосундагы камсыздандыруу мамилелери жарала турган камсыздандыруу формасы.

Кеңири маалымат сайтты бар.