Документтик инкассо

Документтик инкассо
Документтик инкассо
Документтик инкассо

Бул кызмат көрсөтүүнү эгерде соода бүтүмү үчүн Сизге төлөмдүн ордуна товарды жүктөп жөнөтүүнү тастыктаган документтерди бере турган ортомчу керек болгон учурда пайдалана аласыз.

Сатып алуучу үчүн артыкчылыктары:

  • төлөм жеткирилген товар үчүн жүргүзүлөт, демек, акча каражаттары жүгүртүүдөн алынбайт;
  • банк товарды коштоочу кагаздардын тууралыгын текшерет;
  • документтер менен төлөмдү жүргүзүүгө чейин таанышууга болот.

Сатуучу үчүн артыкчылыктары:

  • документтер сатып алуучу төлөгөнчө, ага берилбейт.

Тарифтер

Аталышы Чен Min Max
Документтерди кабыл алуу/берүү 0,3% (бир жолу) 150 АКШ доллары
Инкассо коюлган, бирок кардар тарабынан төлөнбөгөн документтерди/векселдерди банкка кайтаруу 50 АКШ доллары
SWIFT-билдирүү үчүн комиссия Банктын тарифтерине ылайык
Маалым каттар, суроо-талаптар 2 500 сом
Почта чыгымдары Курьердик кызматтын тарифтерине ылайык