Аккредитив

Аккредитив
Аккредитив
Аккредитив

Аккредитив – бул төлөм формасы, мында эмитент-банк сатып алуучунун (өтүнмө ээсинин) атынан аккредитивдин шарттарына ылайык келген документтерди талаптагыдай көрсөтүү менен сатуучуга (пайда алуучуга) төлөм жүргүзүүгө бекем милдеттенме алат.

Документтик бүтүмдөрдү колдонуу аркылуу келишимдик милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылууга, келишимдин тараптарынын тобокелдиктерин азайтууга, товарларды өз убагында жеткирүүгө, товарлар үчүн алдын ала төлөмдөрдөн качууга, кийинкиге калтырылган төлөм/бөлүп төлөө планын алууга, ынгайлуу финансылык шарттарда жеткирилген товарларга каражаттарды алуу ж.б. кепилдиктерди камсыздоого болот.

Аккредитивдин артыкчылыктары:

  • Аккредитивдин наркы насыянын наркынан алда канча төмөн

  • Сый акыларды этап-этабы менен төлөө мүмкүнчүлүгү

  • Бүтүмдүн бардык этаптарында кардарларга болгон квалификациялык консультация

  • Кеңеш берүү/ аккредитивдерди тастыктоо үчүн банк-партнерлордун кеңири тармагы

  • Аккредитивдердин ар кыл түрлөрү менен иштөө тажрыйбасы

Тарифтер

Аталышы

Комиссия

Min

Max

 

Импорт боюнча

 

Аккредитив долбоорун даярдоо

5 000 сом (чыгарууда кайтарылып берилет)

 

 

Акчалай күрөө астында чыгаруу

кварталына 0.75%

15 000 сом

200 000 сом

Башка камсыздоо астында чыгаруу

Чыгаруу0,5%

плюс

кварталына 1,5%чейин ставка

15 000 сом

 

10 000 сом

100 000 сом

Аккредитивдин шарттарына өзгөртүү

10 000 сом

 

Мөөнөттү же сумманы көбөйтүү:

0.1%

10 000 сом

50 000 сом

Документтерди текшерүү үчүн комиссия

0,3%

15 000 сом

30 000 сом

Айырмачылыктар үчүн комиссия (ар бир пакет)

10 000сом

 

 

Аккредитивдер боюнча суроо-талаптарды аткаруу

5 000 сом

 

 

Аккредитив боюнча төлөм

Банктын тарифине ылайык

 

 

Үчүнчү банктар тарабынан тастыктоо үчүн комиссиялар

келишүү боюнча

 

 

 

экспорт боюнча

 

Аккредитив боюнча алдын ала кеңеш берүү

5 000 сом

 

 

Аккредитив боюнча кеңеш берүү

0,2%

10 000 сом

50 000 сом 

Өзгөртүүлөр боюнча кеңеш берүү

5 000 сом

 

 

Документтерди текшерүү жана банк-эмитентке жиберүү үчүн комиссия(эгерде аккредитив «КИКБ»ЖАК аткарылса)

0,5% (ар бир пакет үчүн)

15 000 сом

 

Аккредитив менен байланышкан суроо-талаптарды аткаруу

5 000 сом

 

 

Документтерди кабыл алуу жана аткаруучу банкка жиберүү

10 000 сом