Жаңылыктар

Жаңылыктар
Жаңылыктар
Жаңылыктар

23.05.2024 ж. тартып БКК тарифтеринин өзгөрүү боюнча маалымат

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр,

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК жеке адамдарды/юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди эсептешүү-кассалык тейлөө тарифтери 23.05.2024 тартып жаңыртыла тургандыгын маалымдайт.

Тарифтер менен таанышып чыгууну өтүнөбүз:
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР, ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ТАРИФТЕР