Накталай акча салган үчүн комиссия

Накталай акча салган үчүн комиссия
Накталай акча салган үчүн комиссия
Накталай акча салган үчүн комиссия

Банкта чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу Банктын бөлүмдөрүнүн кассаларында чет өлкө валютасы болгон шартта жүргүзүлөрүн эскертебиз.

Акча эсептөө жана картадан накталай алуу үчүн комиссия

Валюта USD EUR RUB KZT
Комиссия 0.7%/ min 5 USD 0.5%/ min 5 EUR 0.7%/ min 100 RUB 0.7% / min 500 KZT

Накталай алган акча үчүн комиссия (жөнөтүлчү төлөмдөргө)

Орун жай USD EUR RUB KZT
Бишкек, Чүй областы 0% 0.8% 1.5%* 0%
Региондор 0% 0.8% 1.5%* 1%

*10 000 руб. жогору.