KICBде карьера

KICBде карьера
KICBде карьера
KICBде карьера

KICB банкында иштөөнүн артыкчылыктары

Биздин баалуулуктар
  • Чынчылдык жана ачыктык. Биз ачыкпыз, чынчылбыз жана Банктын ичинде да, андан тышкары да өз ишибизде бизнес этикасын сактайбыз.
  • Командада иштөө. Биз адамдарды кардарларга карата жалпы кызыкчылык менен бириктирип, аларды жакындатабыз.
  • Үзгүлтүксүз окуу. Биз кызматкерлерди окутууда тынымсыз ресурстарды салабыз. Банктын жеке окутуу борбору үзгүлтүксүз тренингдерди жана кызматкерлер үчүн курстарды өткөрүп турат. Жаңы кызматкерлер үчүн адаптациялоо программалары каралган, алардын жамаатка ыңгайлашып кошулуусуна, Банктын миссиясын жана корпоративдик маданиятын түшүнүүгө жардам берет.
  • Туруктуу өнүгүү жана өсүү. Көпчүлүк кызматкерлер KICB банкында тажрыйбасы жок эле иштеп баштаган, ошондуктан Банкта ЖОЖ студенттери жана бүтүрүүчүлөрү үчүн практика жана стажировка программалары бар.
Окутуу
  • Кызматкерлер үчүн онлайн окууну өткөрүү
  • Кызматкерлер үчүн тренингдерди жана семинарларды өткөрүү
  • Каалаган ПК аркылуу чектөөлөрсүз электрондук курстар
  • Туруктуу толукталып туруучу электрондук жана китеп түрүндө китепкана
  • Ички жана тышкы эксперттерден мастер-класстар жана тренингдер
  • Кызматкерлер үчүн лидерлик программасы