Банк эсеби

KICB банкында банктык эсептин артыкчылыктары:

 • Акча каражаттарын ишенимдүү сактоо жана атаандаш тарифтер;
 • Эсепте минималдуу калдыктын жоктугу;
 • Бардык чыккан төлөмдөр боюнча валюталоо күнү "ошол күнү";
 • Чек китепчеси Сиздин эсептен үчүнчү жактарга төлөөнүн ыңгайлуулугун камсыздайт.

Кантип эсеп ачуу керек:

 • Банктын каалаган бөлүмүнө кайрылыңыз (банктын бөлүмдөрүнө шилтеме)
 • Документтерди толтуруңуз.

Эсеп ачуу үчүн керектүү документтер:

 • Паспорт
 • Эсеп ачууга кардардын арыз-анкетасы (толтуруу үчүн документ банк тарабынан берилет)

Тиркелген документтер*:

 • Эсеп ачууга оферта
 • Тарифтер

Банктык эсепти кантип толуктоо керек:

 • KICB банкынын бөлүмдөрүндө;
 • Банктын терминалдар тармагы аркылуу;
 • KICB мобилдик тиркемеси аркылуу;
 • ЭЛСОМ электрондук капчыгы аркылуу;
 • Акча которуулар менен;
 • Агенттик тармак аркылуу (башка банктардын жана уюмдардын тиркемелери, төлөм терминалдары).

KICB тиркемеси аркылуу банктык эсепти ыңгайлуу башкарыңыз:

 • Нак акча алыңыз: акчаны алуу үчүн аларды жөн гана картка которуңуз
 • Акысыз которуңуз: интернетке, ТКЧ, мобилдик байланышка жана дагы 400+ кызмат көрсөтүүгө төлөңүз;
 • Тез төлөмдөр системаларынын жардамы менен которуңуз;
 • Депозитти онлайн ачыңыз жана толуктаңыз ж.б.

*чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн


ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР, ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ТАРИФТЕР

УЛУТТУК ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАЛАРЫНДА БАНК ЭСЕПТЕРИН АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ ҮЧҮН АЙКЫН ОФЕРТА