МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР

МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР

Мамлекеттик баалуу кагаздар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган (эмитирленген) карыз милдеттенмеси болуп саналат.

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК төмөндөгү баалуу кагаздардын түрлөрү боюнча кардарлардын атынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын аукционуна билдирмелерди кабыл алат:

Кардардын атынан аукционго катышууга Банктын комиссиясы түзөт – жеке жактар үчүн акысыз, юридикалык жактар үчүн 1000 сом. МБК аукциондору боюнча маалымат (КРУБ сайтына шилтеме)

Информация по аукционам ГЦБ