Жаңылыктар

Жаңылыктар
Жаңылыктар
Жаңылыктар

02.07.2024 ж. тартып БКК тарифтеринин өзгөрүү боюнча маалымат

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр,
«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК жеке адамдарды/юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди эсептешүү-кассалык тейлөө тарифтери 02.07.2024 ж. тартып жаңыртыла тургандыгын маалымдайт.
Тарифтер менен таанышып чыгууну өтүнөбүз:

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР, ЖЕКЕ АДАМДАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН БАНКТЫК КЫЗМАТКӨРСӨТҮҮЛӨРГӨ ТАРИФТЕР