Жаңылыктар

Жаңылыктар
Жаңылыктар
Жаңылыктар

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК

Алтынчы чыгарылыштагы энчилүү пайыздык облигациялар боюнча кирешелерди төлөө жөнүндө жарыялайт

Кирешелерди төлөө 2024-жылдын 17-июнунан баштап жүргүзүлөт.

  • Облигациянын номиналдык наркы – 1 000 сом
  • Бир облигацияга кирешенин өлчөмү (6-чыгарылыш) – жылдык 12%

Пайыздык киреше алууга укуктуу облигация ээлеринин тизмеси 2023-жылдын 12-декабрына карата аныкталат. Төлөө формасы – акча каражаттары. Пайыздарды төлөө KICB Башкы кеңсесинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш., Эркиндик бул., 21. Сурап-билүү тел.: 62-01-01; www.kicb.net

KICB облигацияларынын алтынчы чыгарылышы Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан 2021-жылдын 03-декабрында катталган (KG0206166918).

№046 КРУБ лицензиясы.