«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери

эң төмөн KGS 700001
же эквиваленти USD / EUR

KGS эң төмөн 19*%

USD эң төмөн 12*%

EUR эң төмөн 8*%

Кредитинин артыкчылыктары

 • эң төмөн KGS 700001

  же эквиваленти USD / EUR

  • KGS

   эң төмөн 19*%

  • USD

   эң төмөн 12*%

  • EUR

   эң төмөн 8*%

 • жүгүртүү капиталы үчүн – 3төн 36 айга чейин.

 • негизги каражаттарга инвестициялоо үчүн – 3төн 84 айга чейин

 • коммерциялык кыймылсыз мүлктү сатып алуу үчүн - 120 айга чейин

 • * Банктын ыйгарым укуктуу органы пайыздык чен боюнча белгиленген тарифтерди өзгөртүүгө укуктуу

Кредит калькулятору

Валюта

Сумма

Мөөнөтү

Пайыздык чен

19*%

Айына төлөм

Өтүнмөңүздү тапшырыңыз

Сотрудница KICB

Бизнес кредиттер үчүн билдирме

Валюта

Жанылыктар