Инвестициялык максаттарга корпоративдик кредит

Биз сиздин бизнесиңиз үчүн оптималдуу кредиттик чечимди иштеп чыгабыз

17 млн сомдон баштап
же USD / EUR эквивалентинде

KGS 16% баштап

USD 7,5% баштап

EUR 7% баштап


Инвестициялык максаттарга корпоративдик кредит
Инвестициялык максаттарга корпоративдик кредит
Инвестициялык максаттарга корпоративдик кредит
Жүгүртүү каражаттарын толуктоого корпоративдик кредит

Биз сиздин бизнесиңиз үчүн оптималдуу кредиттик чечимди иштеп чыгабыз

26 млн сомдон баштап
или эквивалент в USD / EUR

KGS 16% баштап

USD 7,5% баштап

EUR 7% баштап


Жүгүртүү каражаттарын толуктоого корпоративдик кредит
Жүгүртүү каражаттарын толуктоого корпоративдик кредит
Жүгүртүү каражаттарын толуктоого корпоративдик кредит
«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери

Түшүм мол болсун!

от 700001 сомов
или эквивалент в USD / EUR

KGS от 19%

USD от 12%

EUR от 8%


«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери
«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери
«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери

Жанылыктар