Документы

Документы
Документы
Документы


ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН VISA INFINITE БАНКТЫК КАРТЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТАРИФТЕРИ

(2023 жылдын 13-ноябрдан тартып колдонула баштады)

 

 

 

Операция / кызмат көрсөтүү

Карттын түрү

 

 

Visa Infinite (сом) / (долл)

1.

Негизги / кошумча картты чыгаруу

1.1.

Картты чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Стандарттуу иш ыргагында картты

чыгаруу Бишкек шаары боюнча 7 күнгө чейинки, региондор боюнча 10 күнгө чейинки убакытты талап кылат)

Акысыз

1.2.

Картты дароо чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Бишкек шаары боюнча 2 жумуш күнү)

4 500 сом / 50 долл.

1.3.

Картты бир жыл тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

26 000 сом / 300 долл.

1.4.

Картты кийинки жылдарда тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

22 000

250

1.5.

Азайтылбаган калдык

(Карт эсебине акча каражаты алгач түшкөн учурда азайтылбаган калдык суммасы карт эсебинде блокировкаланат (тосмо коюлат). Бул суммадан карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же карт эсеби жабылганда пайдаланууга болот. Азайтылбаган калдык кошумяча

картка карата да колдонулат)

 

9 000

 

100

1.6.

Мөөнөтү бүткөндө негизги / кошумча картты кайрадан чыгаруу2

Акысыз

1.7.

Негизги / кошмча картты жоготуп алганда, уурдатып жибергенде же жараксыз абалда калган шартта кайра чыгаруу

1 300 сом / 15 долл.

1.8.

«Элсом» электрондук капчыгына байланган картадан каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм

0,15%

2.

KICB жана Достук түйүнүнө3 кирген банктардын банкоматтары жана бөлүмдөрүндө

2.1.

Банкоматтардан нак акча алуу

(KICB банкоматтарында бир транзакция үчүн берилген нак акчанын максималдуу суммасы – 25000 сом / 350 долларов США)

0%

2.1.1.

Банктын кассаларынан нак акча алуу

0,5%

2.1.2.

Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси менен накталай акча алуу

Банк тарабынан күн сайын бекитилет

2.2.

Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу4

1,5%

2.3.

Акча каражаттарын которуу (CARDEX5)

Акысыз

2.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө

Акысыз

2.5.

Карт эсебинин абалы боюнча маалымат

2.5.1.

Балансты сурап билүү

Акысыз

2.5.2.

Карт эсеби боюнча көчүрмө

Акысыз

2.5.3.

СМС – билдирүү

Акысыз

3.

Башка банктардын жабуулар түйүнү аркылуу

3.1.

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

1%

(мин. 250 сом)

1%

(мин. 3 долл)

3.2.

Техникалык жана уруксат берилген овердрафттын эсебинен нак акча алуу4

1,5%

(мин. 250 сом)

1,5%

(мин. 3 долл)

3.3.

Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX5 туташкан болсо)

30

0,3

3.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө6

Акысыз

3.6.

Карт эсеби боюнча маалыматтар

3.6.1.

Балансты сурап билүү

70

0,8

3.6.2.

Карт эсеби боюнча көчүрмө

70

0,8

4.

Банктын жабдууларында башка банктардын карттары боюнча амалдар

4.1.

KICBнын банкоматтары акрылуу нак акча алуу

Акысыз

4.2.

KICBнин POS-терминалдары аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө

Акысыз

5.

Картка бөгөт коюу (блокировкалоо)

5.1.

Убактылуу бөгөт коюу

Акысыз

5.2.

Стоп баракчага киргизүү (стоп-баракчага киргизилген картка бөгөт коюу алынып салынбайт, ал кайра чыгарылууга тийиш)

Акысыз

5.3.

Картка бөгөт коюуну алып салуу

Акысыз

6.

Башка комиссиялык төлөмдөр

KGS

6.1.

KICB банкоматтарында кармалып калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (5 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде)7

100

6.2.

Карттар KICBнин Бишкек шаарындагы жабдууларында кармалып калган шартта аны бир күн ичинде дароо KICBге кайтарып берүү үчүн

комиссиялык төлөм

800
 

6.3.

KICBнин башка банктардын жабууларында кармалып калган карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (банкоматта, нак акча берүү

пункттарында же соода түүйүндөрүндө) (карт кезектеги инкассациялоо учурунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылып берилет)

 

250

6.4.

KICBнин жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операцияларга карата анын кардарынын финансылык кине коюусун кароого алуу үчүн

комиссиялык төлөм (5 (беш) жумуш күнү ичинде)7

100

6.5.

Башка банктын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операцияларга карата KICBнин кардарынын финансылык кине коюусун кароого алуу

үчүн комиссиялык төлөм. (Кароо мөөнөтү төлөм системасынын эрежелерине ылайык аныкталат)

 

500

6.6.

KICB банкоматынан KICBнин кардарлары үчүн фотоотчет чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө)7.

250

6.7.

KICB банкоматынан башка банктардын кардарлары үчүн фотоотчет

чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө)7

800

6.8.

Башка банктын Виза карты боюнча талаш туудурган транзакцияларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм (30 (отуз) күнгө чейинки аралыкта)7

700

6.9.

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып калган

карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм8 (Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат).

 

500

6.10.

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып калган

карттарды дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм8 (Карттар 2 (эки) күн ичинде кайтарылып берилет7).

 

800

7.

Visa Кардарларды колдоо глобалдык кызматтына кайрылуудагы комиссия (АКШ долл.)9

7.1.

Картаны ыкчам алмаштыруу

250

7.2.

Каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү

175

7.3.

Картаны ыкчам алмаштыруу жана каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү жөнүндө сурамы эмитент тарабынан жокко чыгарылган, бирок колдонулган эмес.

 

50

7.4.

Visa карта ээлеринин жалпы суроолору

7,5

7.5.

Visa Exception Fileде беримелерди жаңылоо

3

8.

Атайын кызматтар жана артыкчылыктар10

8.1.

Кардарларды колдоо глобалдык кызматы

Акысыз

8.2.

Эл аралык медициналык жана туристтик жардам

Акысыз

8.3.

Элиталык дүкөндөрдө жана сервис-провайдерлерде арзадатуулар жана башка артыкчылыктар

Акысыз

8.4.

Visa Luxury Hotel программасы

Акысыз

8.5.

Учуп келүүдө/кетүүдө аэропорттордо коштоо

Акысыз

8.6.

Сатып алууларды коргоо программасы

Акысыз

8.7.

Visa консьерж кызматы (анын ичинде Visa Chat Bot)

Акысыз

8.8.

Саякаттоону толугу менен камсыздандыруу (1 миллион АКШ долларга чейин)

Акысыз

8.9.

Банктын POS-терминалдарында төлөмдөр үчүн кэшбэк

1%

(макс. 2000 сом.)

1%

(макс. 25 АКШ долл.)

8.10.

Кассалык операциялар үчүн атайын тарифтер:

8.10.1.

Эсептерден сом түрүндө нак акча каражаттарын чыгарып алуу

0,15%

8.10.2.

Эсептерден АКШ долларында, евродо, орус рублинде жана казак тенгесинде нак акча каражаттарын чыгарып алуу

0,35%, мин. 5 АКШ

доллары, 5 евро, 100

рубль, 500 тенге

8.10.3.

АКШ долларында жана евродо чыгыш төлөмдөр

0,1%, мин. 20 АКШ

доллары/Евро, макс. 150 АКШ доллары/Евро

8.10.4.

Орус рублиндеги чыгыш төлөмдөр

0,1%, мин. 300 рубль,

макс. 6 000 рубль

8.10.5.

Казак тенгесиндеги чыгыш төлөмдөр

0,1%, мин. 2 000 тенге,

макс. 30 000 тенге

8.10.6.

Башка валюталардагы чыгыш төлөмдөр

GBP: 0,1%, мин. 30 фунт стерлинг, макс. 300 фунт стерлинг

CHF: 0,1%, мин. 30

Швейцар франкы, макс. 300 Швейцар франкы

CNY: 0,1%, мин. 200

Кытай юаны, макс. 2 000 

 

 

Кытай юаны

TJS: 0,1%, мин. 10 Таджик

сомониси, макс. 100 Таджик сомониси

8.11.

Банктын бардык филиалдарында жана сактык кассаларында кезексиз тейлөө

Акысыз

8.12.

Банктын колл-центрине кайрылууда артыкчылыктуу тейлөө

Акысыз

 

 


Уюмдун атынан                                                                                                             Банктын атынан

 

1 Банк тарабынан кармалып калуучу бардык комиссиялык төлөмдөрдө 2% өлчөмүндөгү сатуудан салык камтылат.

2 Карттын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин эгерде анын мөөнөтү кардар Банкка кайрылгандан кийин 2 (эки) айдан эрте эмес аяктаса, кайра чыгарууга болот.

3 Бул тариф “Достук түйүнүнө” туташкан банктардын жабдууларына таркатылат.бул түйүнгө туташкан банктардын тизмеси менен банктын www.kicb.net дареги боюнча расмий сайтынан таанышууга болот.

4 KICBнин жана башка банктардын жабдууларында карт аркылуу операцияларды ишке ашырууда гана карыздык каражаттар эсебинен нак акча алууга болот.

5 CARDEX – карттар аралылк акча которуулардын локалдык системасы

6 Карт-эсеби валютасынан айрымаланган валютада карт операцияларын жүргүзүүдө конвертирлөө Төлөм системасынын расмий курсуна карата 3% чейинки өлчөмдөгү курстук үстөктү эске алуу менен ишке ашырылат. Операциялар реестринде ишке ашырылган карт операцияларынын суммасы карт аркылуу операциялар жүргүзүлгөн күнгө карата курстук үстөктү эке алуу менен чагылдырылат.

7 Өтүнүч кат берилген учурдан тартып. Мында кайрылуулар жалган/негизсиз болгон болсо да, билдирмени кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм кармалууга тийиш.

8 Карт ээсинин аты өрнек болсо, жана кардар аныктоону өтсө.

9 Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Төлөм системасынын тарабынан коюлат жана бир тараптуу түрдо өзгөртүлүшү мүмкүн. Эсеп валютасына конвертациялоо, операция иштелип чыккан күндөгү курс боюнча жүргүзүлөт.

10«Visa Infinite» карт ээлери Банктын каалаган Бөлүмүндө кезексиз тейленет (жанында «Visa Infinite» төлөм карты болушу керек, ал кезексиз тейлөөгө өткөрмө болуп саналат)

 

 

 

Visa Infinite картынан каражаттарды чыгымдоонун стандарттык күндөлүк лимиттери10:

 

 

 

 

 

Картанын валютасы

 

Күндөлүк лимиттер

1 (бир)

операция үчүн лимит

 

 

АТМ/Банкомат

 

 

Manual Cash/ПВН

 

 

E-commerce/ Интернет аркылуу сатып алуу11,12

 

 

Purchase/ТСП

Акча которуулар жана коммуналдык кызмат

көрсөтүүлөр

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

KGS

600 000

30

1 500

000

5

375 000

10

1 500

000

30

50 000

USD

8000

30

20 000

5

5 000

10

20 000

30

-

 

10 Карттар боюнча күндөлүк чыгаша лимиттери кардардын өтүнүч катынын негизинде көбөйтүлүшү мүмкүн.

11 Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөөдө карттын өзүн көрсүтүүнү талап кылбаган, б.а. факс ж.б. аркылуу мейманканалардан орундарды алдын ала алып коюу, телефон же почта аркылуу төлөөлөр (MOTO: mail order/telephone order) ж.б.у.с. сыяктуу төлөмдөр камтылат.

12 Интернет операцияларын жүргүзүү же аралыктан төлөө опциясы бардык карттар үчүн жабык. Бул опцияларды ачуу үчүн өтүнүч кат толтурууу талап кылынат.

 

 

Стандарттык Visa Infinite карталарга акча каражаттары толторуу лимиттери:

 

Карттардын түрү

Кундөлук лимиттери

Суммасы

Операцияларын саны

 

ATM/Банкомат

KGS

685 000

10

USD

10 000

10