ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН VISA БАНКТЫК КАРТЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТАРИФТЕРИ

(2023-жылдын 13-ноябрдан тартып колдонула баштады)

 

 

Операциялар / кызмат көрсөтүүлөр

Карта түрү

 

 

Visa Classic (сом) / (долл)

Visa Gold (сом) / (долл)

1.

Негизги / кошумча карттарды чыгаруу

1.1.

Стандарттык дизайндагы негизги/кошумча карттарды чыгаруу

1.1.1.

Чиптүү карттарды чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм

(Карттарды стандарттык режимде чыгаруу Бишкек шаары боюнча 7 (жети) жумуш күнүнө чейики, региондор боюнча 10 (он) жумуш

күнүнө чейики убакытты талап кылат)

 

Акысыз

 

Акысыз

1.1.2.

Чиптүү карттарды дароо чыгарып берүү/кайра чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Бишкек шаары боюнча гана бир жыл

ичинде тейлөөнү кошо камтуу менен 2 (эки ) жумуш күнүн түзөт жана)

 

600 сом / 7 долл.

 

1 500 сом / 20 долл.

1.1.3.

Бир жыл тейлөөгө алгандыгы үчүн комиссиялык төлөм

300 сом / 4 долл.

1 000 сом / 12 долл.

1.1.4.

Чиптүү карттарды эки жана андан кийинки жылдары тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

300

4

1 000

12

1.1.5.

Азайтылбаган калдык

(Азайтылбаган калдык суммасы карт эсебине алгач каражат келип түшкөн учурда кармалат калат (блокировкаланат). Бул сумманы карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин же карт-эсеби

жабылган шартта гана алууга болот. Азайтылбаган калдык шарты кошумча чыгарылган карттарга карата да колдонулат)

 

 

200

 

 

2

 

 

400

 

 

5

1.1.6.

Негизги/ кошумча карттарды колдонуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу кайра чыгаруу2

Акысыз

Акысыз

1.1.7.

Негизги/кошумча карттар жоголуп, уурдалып кеткен же жараксыз болуп калган шартта аларды кайра чыгаруу

300 сом / 4 долл.

400 сом / 5 долл.

1.2.

Өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттарды чыгаруу (15 (он беш) жумуш күнү ичинде даярдалып берилет)

1.2.1.

Өзгөчө дизайндагы карттарды чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм

(Өзгөчө дизайнда карттарды чыгарууга буюрутма берүүдө азайтылбаган калдык шарты колдонулат жана эки жана андан кийинки жылдары жылдык тейлөөгө алуу үчүн комиссиялык төлөм стандарттык дизайндагы карттардыкындай эле, колдонуудагы тарифтерге ылайык белгиленет. Биринчи жылы

жалдык тейлөө үчүн комиссиялык төлөм кармалбайт)

 

 

1 000 сом /

12 долл.

 

 

 

Жеткиликтүү эмес       

1.2.2.

Өзгөчө дизайндагы негизги/ кошумча карттарды колдонуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу кайра чыгаруу2

500 сом / 6 долл.

Жеткиликтүү эмес

1.2.3.

Өзгөчө дизайндагы негизги/кошумча карттар жоголуп, уурдалып кеткен же жараксыз болуп калган шартта аларды кайра чыгаруу

1 000 сом /

12 долл.

Жеткиликтүү эмес

1.2.4.

«Элсом» электрондук капчыгына байланган картадан каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм

0,15%

0,15%

2.

Калдыкка %% чегерүү (жылдык), мин. калдык 10 000 сом

3%

0%

3%

0%

3.

KICBнин жана “Достук түйүнүнө” туташкан банктардын банкоматтарынан жана бөлүмдөрүндө 3

3.1.

Банкоматтардан нак акча алуу (KICBнин банкоматтарынан

бир транзакция үчүн берилүүчү нак акчанын максималдуу суммасы 25 000 сом/350 АКШ доллары)

0%

0%

3.1.1.

Кассалардан нак акча алуу

0,5%

0,5%

3.1.2.

Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси менен накталай акча алуу

Банк тарабынан күн сайын бекитилет

3.2.

Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча алуу4

1,5%

1,5%

3.3.

Акча каражаттарын которуу (CARDEX5)

Акысыз

Акысыз

3.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө

Акысыз

Акысыз

3.5.

Карт-эсептеринин абалы боюнча маалыматтар

3.5.1.

Балансты талап кылуу

Акысыз

Акысыз

3.5.2.

Карт-эсептери боюнча көчүрмөлөрдү берүү

Акысыз

Акысыз

3.5.3.

СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)

90

1

Акысыз

4.

Башка банктардын жабдуулар түйүнү боюнча
 

4.1.

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

1%

(мин 250 сом)

1%

(мин 3 долл)

1%

(мин 250 сом)

1%

(мин 3 долл)

4.2.

Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча алуу4

1,5%

(мин 250 сом)

1,5%

(мин 3 долл)

1,5%

(мин 250 сом)

1,5%

(мин 3 долл)

4.3.

Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX системасына туташкан болсо5)

30

0,3

30

0,3

4.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө6

Акысыз

Акысыз

4.5.

Карт-эсептери боюнча көчүрмөлөрдү берүү

4.5.1.

Балансты талап кылуу

70

0,8

70

0,8

4.5.2.

Карт-эсептери боюнча көчүрмөлөрдү берүү

70

0,8

70

0,8

5.

Банктын жабдууларында башка банктардын карттары боюнча амалдар

5.1.

KICBнын банкоматтары акрылуу нак акча алуу

Акысыз

Акысыз

5.2.

KICBнин POS-терминалдары аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө

Акысыз

Акысыз

6.

Карттарга бөгөт коюу (блокировкалоо)

6.1.

Убактылуу бөгөт коюу

Акысыз

Акысыз

6.2.

Стоп-баракчага киргизүү (Стоп-баракчага киргизилген картка бөгөт коюлбайт, ал кайра чыгарылууга тийиш)

Акысыз

Акысыз

6.3.

Карттарды бөгөт коюудан чыгаруу

Акысыз

Акысыз

7.

Башка комиссиялык төлөмдөр

KGS

7.1.

KICBнин     банкоматтарында    кармалып     калган     KICB

карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө7)

100

7.2.

KICBнин Бишкек шаарында жайгашкан банкоматтарында кармалып калган KICB карттарын 1 (бир) күн ичинде дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм

 

800

7.3.

Башка банктардын жабууларында (банкоматтарда, нак акча берүү пункттарында же соода түйүндөрүндө) кармалып калган KICB карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык

төлөм (Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат)

 

250

7.4.

KICBнин жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча анын кардарларынын финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм

(Стандарттык кароо мөөнөтү 5 (беш) күнгө чейинки аралыкты түзөт7)

 

100

7.5.

KICBнин кардарларынын башка банктардын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн

комиссиялык төлөм (Төлөм системасынын эрежелеринде аныкталат)

 

500

7.7.

KICBнин       банкоматтарынан     сүрөткө      тартып                        алуу отчетторун (фотоотчеттор) берүү үчүн комиссиялык төлөм

(10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде7)

250

7.7.

KICBнин          банкоматтарынан        башка                           банктардын кардарларына             сүрөткө                           тартып                             алуу                                       отчетторун

(фотоотчеттор) берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде7)

 

800

7.8.

Башка банктардын Виза карты боюнча ишке ашырылган талаш туудурган транзакцияларды кароого алуу боюнча

комиссиялык төлөм (Стандарттык кароо мөөнөтү 30 (отуз) күн7)

 

700

7.9.

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып           калган          карттарды                        кайтарып                        берүү            үчүн

комиссиялык     төлөм8     (Карттар     кезектеги     инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат)

 

500

7.10

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып калган карттарды дароо кайтарып берүү үчүн

комиссиялык төлөм8 (Карттар 2 (эки) күн ичинде кайтарылып берилет7).

 

800

8.

Visa Кардарларды колдоо глобалдык кызматтына кайрылуудагы комиссия (АКШ долл.)9

8.1.

Картаны ыкчам алмаштыруу

250

8.2.

Каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү

175

8.3.

Картаны ыкчам алмаштыруу жана каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү жөнүндө сурамы эмитент тарабынан

50 

 

жокко чыгарылган, бирок колдонулган эмес.

 

8.4.

Visa карта ээлеринин жалпы суроолору

7,5

8.5.

Visa Exception Fileде беримелерди жаңылоо

3

КАРДАР ҮЧҮН                                                                                        БАНК ҮЧҮН


 

1 Банк тарабынан кармалып калуучу бардык комиссиялык төлөмдөрдө 2% өлчөмүндөгү сатуудан салык камтылат.

2 Перевыпуск по истечении срока действия карты возможен, если ее срок истекает не ранее, чем через 2 (два) месяца после обращения клиента в Банк.

3 Бул тариф “VISA Достук түйүнүнө” туташкан банктардын жабдууларына таркатылат.бул түйүнгө туташкан банктардын тизмеси менен банктын www.kicb.net дареги боюнча расмий сайтынан таанышууга болот.

4 KICBнин жана башка банктардын жабдууларында карт аркылуу операцияларды ишке ашырууда гана карыздык каражаттар эсебинен нак акча алууга болот.

5 CARDEX – карттар аралылк акча которуулардын локалдык системасы

6 Карт-эсеби валютасынан айрымаланган валютада карт операцияларын жүргүзүүдө конвертирлөө Төлөм системасынын расмий курсуна карата 3% чейинки өлчөмдөгү курстук үстөктү эске алуу менен ишке ашырылат. Операциялар реестринде ишке ашырылган карт операцияларынын суммасы карт аркылуу операциялар жүргүзүлгөн күнгө карата курстук үстөктү эке алуу менен чагылдырылат.

7 Өтүнүч кат берилген учурдан тартып. Мында кайрылуулар жалган/негизсиз болгон болсо да, билдирмени кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм кармалууга тийиш.

8 Карт ээсинин аты өрнек болсо, жана кардар аныктоону өтсө.

9 Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Төлөм системасынын тарабынан коюлат жана бир тараптуу түрдо өзгөртүлүшү мүмкүн. Эсеп валютасына конвертациялоо, операция иштелип чыккан күндөгү курс боюнча жүргүзүлөт.

Каражаттарды чыгымдоонун стандарттык күндөлүк лимиттери10:

 

 

 

 

Карта түрү

 

Күндөлүк лимиттер

1 (бир) операция

үчүн лимит

 

АТМ/Банкомат

 

Manual Cash/ПВН

 

E-commerce11,12

 

АТМ/Банкомат

 

Manual Cash/ПВН

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

VISA Classic сом менен

270 000

15

375 000

5

270 000

15

270 000

15

50 000

VISA Classic АКШ

долларында

 

4 000

 

15

 

5 000

 

5

 

4 000

 

15

 

4 000

 

15

 

-

VISA

Gold сом менен

 

270 000

 

20

 

1 500 000

 

5

 

270 000

 

15

 

270 000

 

15

 

50 000

VISA

Gold АКШ долларында

4 000

20

20 000

5

4 000

15

4 000

15

-

10 Карттар боюнча күндөлүк чыгаша лимиттери кардардын өтүнүч катынын негизинде көбөйтүлүшү мүмкүн.

11 Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн аралыктан төлөөдө карттын өзүн көрсүтүүнү талап кылбаган, б.а. факс ж.б. аркылуу мейманканалардан орундарды алдын ала алып коюу, телефон же почта аркылуу төлөөлөр (MOTO: mail order/telephone order) ж.б.у.с. сыяктуу төлөмдөр камтылат.

12 Интернет операцияларын жүргүзүү же аралыктан төлөө опциясы бардык карттар үчүн жабык. Бул опцияларды ачуу үчүн өтүнүч кат толтурууу талап кылынат.

 

 

Стандарттык Visa карталарга акча каражаттары толторуу лимиттери:

 

Карттардын түрү

Кундөлук лимиттери

Суммасы

Операцияларын саны

 

ATM/Банкомат

VISA Classic сом менен

685 000

10

VISA Classic АКШ долларында

10 000

10

VISA Gold сом менен

685 000

10

VISA Gold АКШ долларында

10 000

10