Документы

Документы
Документы
Документы

ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН MASTERCARD БАНКТЫК КАРТЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ ТАРИФТЕРИ1

(2023-жылдын 13-ноябрдан тартып колдонула баштады)

 

 

Операциялар / кызмат көрсөтүүлөр

Карта түрү

 

 

Mastercard Standard

Mastercard Gold

 

 

сом

долл

евро

сом

долл

евро

1.

Негизги / кошумча карттарды чыгаруу (контакт/контактсыз)

1.1.

Стандарттык дизайндагы негизги/кошумча карттарды чыгаруу

1.1.1.

Карттарды чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Карттарды стандарттык режимде чыгаруу Бишкек ш. боюнча 7 (жети) жумуш күнүнө чейики, региондор

боюнча 10 (он) жумуш күнүнө чейики убакытты талап кылат)

 

Акысыз

 

Акысыз

1.1.2.

Карттарды дароо чыгарып берүү/кайра чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм (Бишкек шаары боюнча

гана бир жыл ичинде тейлөөнү кошо камтуу менен 2 (эки) жумуш күнүн түзөт жана)

 

600 cом / 7 долл./ 7 евро

 

1 500 / 20 долл./ 20 евро

1.1.3.

Бир жыл тейлөөгө алгандыгы үчүн комиссиялык төлөм

300 сом / 4 долл. / 4 евро

1 000 сом / 12 долл. / 12 евро

1.1.4.

Карттарды эки жана андан кийинки жылдары тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

300

4

4

1 000

12

12

1.1.5.

Азайтылбаган калдык

(Азайтылбаган калдык суммасы карт эсебине алгач каражат келип түшкөн учурда кармалат калат (блокировкаланат). Бул сумманы карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин же карт-эсеби жабылган шартта гана алууга болот. Азайтылбаган калдык шарты

кошумча чыгарылган карттарга карата да колдонулат)

 

 

200

 

 

2

 

 

2

 

 

400

 

 

5

 

 

5

1.1.6.

Негизги/ кошумча карттарды колдонуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу кайра чыгаруу2

 

Акысыз

 

Акысыз

1.1.7.

Негизги/кошумча карттар жоголуп, уурдалып кеткен же жараксыз болуп калган шартта аларды

кайра чыгаруу

300 сом / 4 долл./ 4 евро

400 сом / 5 долл./ 5 евро

1.1.8.

«Элсом» электрондук капчыгына байланган

картадан каражаттарды которуу үчүн комиссиялык төлөм

 

0,15%

 

0,15%

2.

Калдыкка %% чегерүү (жылдык), мин. калдык 10 000 сом

3%

0%

0%

3%

0%

0%

2.

KICB туташкан банктардын банкоматтарында жана бөлүмдөрүндө

2.1.

Банкоматтардан нак акча алуу (KICBнин банкоматтарынан бир транзакция үчүн берилүүчү нак

акчанын максималдуу суммасы 25 000 сом/350 АКШ доллары)

 

0%

 

0%

2.1.1.

Кассалардан нак акча алуу

0,5%

0,5%

2.1.2.

Банктын кассаларынан АКШ доллары, евро, рубль жана Казак теңгеси менен накталай акча алуу

 

Банк тарабынан күн сайын бекитилет

2.2.

Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча алуу3

1,5%

1,5%

2.3.

Акча каражаттарын которуу (CARDEX4)

Акысыз

Акысыз

2.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө5

Акысыз

Акысыз

2.5.

Карт-эсептеринин абалы боюнча маалыматтар

2.5.1.

Балансты талап кылуу

Акысыз

Акысыз

2.5.2.

Карт-эсептери боюнча мини көчүрмөлөрдү берүү

Акысыз

Акысыз

2.5.3.

СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)

90

1

1

90

1

1

3.

Башка банктардын жабдуулар түйүнү боюнча
 

3.1.

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

1,5%

(мин 250 сом)

1,5%

(мин 3 долл)

1,5%

(мин 3 евро)

1,5%

(мин 250 сом)

1,5% (мин

3 долл)

1,5%

(мин 3 евро)

3.2.

Уруксат берилген же техникалык овердрафт эсебинен нак акча алуу3

1,5%

(мин 250 сом)

1,5%

(мин 3 долл)

1,5%

(мин 3 евро)

1,5%

(мин 250 сом)

1,5% (мин

3 долл)

1,5%

(мин 3 евро)

3.3.

Акча каражаттарын которуу (эгерде банк CARDEX4 системасына туташкан болсо)

30

0,3

0,3

30

0,3

0,3

3.4.

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө төлөө5

Акысыз

Акысыз

3.6

Карт-эсептеринин абалы боюнча маалыматтар

3.6.1.

Карт-эсептери боюнча мини көчүрмөлөрдү берүү

70

0,8

0,8

70

0,8

0,8

3.6.2.

Балансты талап кылуу

70

0,8

0,8

70

0,8

0,8

4.

Банктын жабдууларында башка банктардын карттары боюнча амалдар

4.1.

KICBнын банкоматтары акрылуу нак акча алуу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

4.2.

KICBнин POS-терминалдары аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес түрдө

төлөө

Акысыз

Акысыз

Акысыз

5.

Карттарга бөгөт коюу (блокировкалоо)

5.1.

Убактылуу бөгөт коюу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

5.2.

Стоп-баракчага киргизүү (Стоп-баракчага

киргизилген картка бөгөт коюлбайт, ал кайра чыгарылууга тийиш)

Акысыз

Акысыз

Акысыз

5.3.

Карттарды бөгөт коюудан чыгаруу

Акысыз

Акысыз

Акысыз

6.

Башка комиссиялык төлөмдөр

(в сомах)

6.1.

KICBнин                           банкоматтарында                  кармалып       калган KICB                  карттарын      кайтарып      берүү       үчүн

комиссиялык төлөм (5 (беш) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө6)

 

150

6.2.

KICBнин Бишкек шаарында жайгашкан банкоматтарында кармалып калган KICB карттарын 1 (бир) күн ичинде дароо кайтарып

берүү үчүн комиссиялык төлөм

 

800

6.3.

Башка                банктардын                             жабууларында (банкоматтарда, нак акча берүү пункттарында же соода түйүндөрүндө) кармалып калган KICB карттарын кайтарып берүү үчүн комиссиялык

төлөм (Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат)

 

 

250

6.4.

KICBнин жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча анын кардарларынын финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн

комиссиялык төлөм (Стандарттык кароо мөөнөтү 5 (беш) күнгө чейинки аралыкты түзөт6)

 

100

6.5.

KICBнин кардарларынын башка банктардын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык

төлөм (Төлөм системасынын эрежелеринде аныкталат)

 

500

6.6.

KICBнин банкоматтарынан сүрөткө тартып алуу отчетторун                              (фотоотчеттор)        берүү        үчүн

комиссиялык төлөм (10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде6)

 

250

6.7.

KICBнин банкоматтарынан башка банктардын кардарларына сүрөткө тартып алуу отчетторун (фотоотчеттор) берүү үчүн комиссиялык төлөм

(10 (он) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде6)

 

800

6.8.

Башка банктардын карты боюнча ишке ашырылган талаш туудурган транзакцияларды кароого алуу боюнча комиссиялык төлөм

(Стандарттык кароо мөөнөтү 30 (отуз) күн6)

 

700

6.9.

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм7

(Карттар кезектеги инкассациялоо учрунда же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат)

 

500 

6.10.

Башка банктарда чыгарылган KICBнин банкоматтарында кармалып калган карттарды дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм7

(Карттар 2 (эки) күн ичинде кайтарылып берилет6).

 

800

7.

Мастеркард Кардарларды колдоо глобалдык кызматтына кайрылуудагы комиссия (евро)8

7.1.

Картаны ыкчам алмаштыруу

148

7.2.

Каражаттарды ыкчам түрдө накталай берүү

95

7.3.

Жоголгон/уурдалган карта тууралуу билдируу

35

7.4.

Карта жок болгон учурда, кызматтар учун виртуалдык төлөмдөр

125

 

КАРДАР ҮЧҮН                                                                                         БАНК ҮЧҮН


 

1 Банк тарабынан кармалып калуучу бардык комиссиялык төлөмдөрдө 2% өлчөмүндөгү сатуудан салык камтылат.

2 Банкка Кардардын арызы кийин эки (2) айдан кечиктирбестен аяктайт, анда кайра чыгаруу карта колдонуу мөөнөтү өткөндөн кийин болушу мүмкүн.

3 KICBнин жана башка банктардын жабдууларында карт аркылуу операцияларды ишке ашырууда гана карыздык каражаттар эсебинен нак акча алууга болот.

4 CARDEX – карттар аралылк акча которуулардын локалдык системасы

5 Карт-эсеби валютасынан айрымаланган валютада карт операцияларын жүргүзүүдө конвертирлөө Төлөм системасынын расмий курсуна карата 3% чейинки өлчөмдөгү курстук үстөктү эске алуу менен ишке ашырылат. Операциялар реестринде ишке ашырылган карт операцияларынын суммасы карт аркылуу операциялар жүргүзүлгөн күнгө карата курстук үстөктү эке алуу менен чагылдырылат.

6 Өтүнүч кат берилген учурдан тартып. Мында кайрылуулар жалган/негизсиз болгон болсо да, билдирмени кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм кармалууга тийиш.

7 Карт ээсинин аты өрнек болсо, жана кардар аныктоону өтсө.

8 Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Төлөм системасынын тарабынан коюлат жана бир тараптуу түрдо өзгөртүлүшү мүмкүн. Эсеп валютасына конвертациялоо, операция иштелип чыккан күндөгү курс боюнча жүргүзүлөт.

 

 

Каражаттарды чыгымдоонун стандарттык күндөлүк лимиттери9:

 

 

 

 

 

 

Карта түрү

Күндөлүк лимиттер

1 (бир) операция үчүн

лимит

 

АТМ/Банкомат

Cash-in банкоматтарында толторуу

лимиттери

 

АТМ/Банкомат

 

Manual Cash/ПВН

 

Purchase/ТСП

Денежные переводы и коммунальные услуги

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Операциялар саны

Суммасы

Суммасы

Операциялар саны

MC

Standard сом менен

270

000

15

685 000

10

270

000

5

270 000

15

270

000

15

 

50 000

MC

Standard АКШ

долларында

 

4 000

 

15

 

10 000

 

10

 

4 000

 

5

 

4 000

 

15

 

4 000

 

15

 

-

MC

Standard евро менен

4 000*

15*

10 000*

10*

4 000

5

4 000*

15*

4 000*

15*

-

MC Gold сом менен

270

000

20

685 000

10

1 500

000

5

270 000

15

270

000

15

50 000

MC Gold АКШ

долларында

4 000

20

10 000

10

20 000

5

4 000

15

4 000

15

 

-

MC Gold евро менен

4 000*

20

10 000*

10*

20 000

5

4 000*

15

4 000

15

-

*KGS же USD эквивалентинде гана

 

9 Карттар боюнча күндөлүк чыгаша лимиттери кардардын өтүнүч катынын негизинде көбөйтүлүшү мүмкүн.