Кредиттер

Корпоративдик насыялык линиясы


Пайыздык чени: 
 • Баасы (%) - 16*; Валюта - KGS; Минималдуу суммасы - 26000000; Максималдуу суммасы - 450000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 1; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7,5*; Валюта - USD; Минималдуу суммасы - 300000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 1; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7*; Валюта - EUR; Минималдуу суммасы - 300000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 1; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;

Читать далее

«Бизнес жана Агро» МСБ кредиттери


Пайыздык чени: 
 • Баасы (%) - 19*; Валюта - KGS; Минималдуу суммасы - 700001; Максималдуу суммасы - 26000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 12*; Валюта - USD; Минималдуу суммасы - 700001; Максималдуу суммасы - 26000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - Y;
 • Баасы (%) - 8*; Валюта - EUR; Минималдуу суммасы - 700001; Максималдуу суммасы - 26000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - Y;

Читать далее

Жүгүртүү каражаттарын толуктоого корпоративдик кредит


Пайыздык чени: 
 • Баасы (%) - 16*; Валюта - KGS; Минималдуу суммасы - 26000000; Максималдуу суммасы - 450000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7*; Валюта - EUR; Минималдуу суммасы - 271000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7,5*; Валюта - USD; Минималдуу суммасы - 297000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 36; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;

Читать далее

Инвестициялык максаттарга корпоративдик кредит


Пайыздык чени: 
 • Баасы (%) - 16; Валюта - KGS; Минималдуу суммасы - 26000000; Максималдуу суммасы - 450000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 120; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7; Валюта - EUR; Минималдуу суммасы - 271000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 120; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;
 • Баасы (%) - 7,5; Валюта - USD; Минималдуу суммасы - 297000; Максималдуу суммасы - 5000000; Минималдуу мөөнөт, ай. - 3; Максималдуу мөөнөт, ай. - 120; Актуалдуу курс боюнча эсептөө (Y/N) - ;

Читать далее