рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеБанк үчүн корпоративдик социалдык жоопкерчилик  – бул, банк кызматкерлеринин,  стейкхолдерлердин ийгилиги жана Кыргыз Республикасынын калкынын жакшы жашоосу үчүн алардын жоопкерчилиги. 

KICBнин Кыргызстандын рыногуна  ишенимдүү аралашкандыгына 10 жыл болду. Ушул мезгил ичинде банк ийгилик эң оболу анда иштеп жаткан кызматкерлердин жалпы абалына, ишке болгон мамилесине жараша болорун жакшы түшүндүк. Ден соолукту сактоо, жаңы жумуш орундарын пайда кылуу, экологияны сактоого кам көрүү жана билим берүү биздин жашоо-турмушубузга таасир эткен негизги факторлордон болуп саналат.    

Жумуш орундарын пайда кылуу

2011-жылы KICB КТРК каналынын “Сенин күн алдындагы ордуң” аталышындагы теледолбооруна катышып, жаштар арасында жумушсуздук көйгөйүн чечүү, аныктоо жана өлкөнү жакшы кадрлар менен камсыздоо, ишке орношууда адилеттүү атаандаштыкты өнүктүрүү максатын көздөгөн. Жумуш орундарын түзүү, ишке мыкты адистерди ачык-айкындуу жол-жобо аркылуу тартуу, окутуу борборунан окутуп, кызматкерлердин кесипкөйлүк жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу, рыноктун талабына жооп берген жаңы банктык продукттарды иштеп чыгуу менен Кыргызстандын жарандарынын жашоо-турмушун жакшыртуу ниети долбоорго катышуу чечимин кабыл алууга түрткү берген.

Билим берүү

KICB 2008-жылы Окуу борборун ачкан.  Бүгүнкү күндө борбордо ишке жаңыдан тартылган кызматкерлер сыяктуу эле, мурдатан бери иштеп келе жаткан кызматкерлер дагы өз квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк алышууда. Дайыма өткөрүлүп туруучу тренингдер ар кандай жагдайларда эриш-аркак ынтымакта иштеп, жамаат ичинде ишенимге негизделген мамилени алыптандырууга өбөлгө түзөт. Мындай жагдай кесипкөйлүк жөндөмдүүлүктү арттырып, кардарларга жогорку сапаттагы кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого кепилдик берет.        

KICB 2009-жылдан 2012-жылга чейинки аралыкта Борбордук Азиядагы  Евразия фонду (ФЕЦА) менен “Билим алууга кредиттер” социалдык программасын ишке ашырган.  Аталган программага ылайык, жаштар  Кыргызстандын алдыңкы жогорку жана орто окуу жайларында жогорку сапаттагы билим алууга  мүмкүнчүлүк алышкан. ФЕЦА менен  түзүлгөн бул долбоор өздөштүрүлүп бүткөндүгүнө карабастан, бүгүнкү күнгө чейин Банк «Билим алууга кредит»берүүнү улантып келет. 

Ден соолук

Бул бөлүктө төмөнкүдөй бир нече пункттарды белгилеп кетүү зарыл:

 • Банктын эмгекжамаатыспорттукар кандай иш-чараларгакатышуусу;
 • “Help the Children – SKD”долбооруна көмөк көрсөтүү– онкология жана иммунология илдетине чалдыккан балдарга жакындан жардам көрсөткөн фонд(www.deti.kg);
 • Бишкек шаарындагы Майыптар коомуна колдоо көрсөтүү.

Экология

Банк Кыргызстан табигый көркөм дүйнөсүн, бак-дарактарга бай экологиясын ушул калыбында, таза бойдон киийнки муунга  мураска калтыруу ниетин  колдоого алып, ушул багытта таасирдүү иштерди жүргүзүп келет. Ошондуктан, Жашылдандыруу фондусун түзүү идеясы дароо эле жаралып Бишкек жана республиканын башка шаарларын жашырлдандыруу максатын көздөгөн коммерциялык эмес уюм түзүлгөн. Биздин максат – коомго пайдалуу салым кошуп, айлана-чөйрөнү. KICB банкы ушул долбоордун алкагында Бишкек шаарынын мэриясы менен бирге иш алып барууда.  

Маданият

Маданий байланыштарды өнүктүрүү жана чыңдоо максатында банк 2011-жылы маданиятты чагылдырган “Хан сарайынын бермети” аталышында 54 сериядан турган тасманы сатып алган. Анын аркасында кыргыз эли Түштүк Корея элинин маданияты менен толук таанышууга мүмкүнчүлүк алган. Долбоорду ишке ашыруу үчүн  KICB Коомдук телерадио корпорациясын өнөктөш катары ишке тарткан.

KICB 2012-жылы “French rendez-vous” («Француз жолугушуусу») маданий-агартуу долбоорун – Франция өлкөсү, анын региондору, шарап, коньяк жасап чыгарууну кесип кесип туткан адамдар тууралуу 10 сериядан турган фильмди колдоого алган. 

Жана башкалар

 • Орто-сай айылындагы балдар үйүнө көмөк көрсөтүлгөн (ремонт иштери)
 • Нура айылындагы жер титирөөдөн жабыркагандарга көмөк көрсөтүлгөн (1 000 000 с.)
 • 2010-жылы өлкө түштүгүндөгү кесепеттүү окуядан жабыр тарткандарга көмөк көрсөтүү: медикаменттер, мектеп үчүн компьютерлер, контейнерлер

 


КСО для нас – это наша ответственность за благополучие сотрудников банка, наших стейкхолдеров и населения Кыргызской Республики. 

 
KICB работает на рынке Кыргызстана уже 10 лет. За все это время мы осознали, что наш успех зависит, прежде всего, от среды, окружающей людей, для которых мы работаем. Охрана здоровья, создание новых рабочих мест, забота об экологии и образование являются основными факторами, влияющими на нашу жизнь.  
 
Создание рабочих мест

В 2011 году KICBпринимал участие в телепроекте канала КТР “Твое место под солнцем”. Данная программа явилась попыткой решить проблемы безработицы среди молодых людей, выявить и сформировать кадровый потенциал страны, содействовать развитию здоровой конкуренции в трудоустройстве. Решение присоединиться к проекту было связано с основными ценностями KICB: работа на благо граждан Кыргызстана путем создания рабочих мест, прозрачного и честного привлечения к нам на работу высококлассных специалистов, постоянного совершенствования профессиональных навыков сотрудников в нашем собственном Центре Обучения и разработки новых, востребованных рынком, банковских продуктов.

Образование
В 2008 году KICB открыл Образовательный Центр. Сегодня в нем повышают свою квалификацию как новые, так и давно работающие в банке сотрудники. Постоянные тренинги позволяют нам работать вместе в разных ситуациях и строить крепкие отношения внутри коллектива. Это способствует улучшению наших профессиональных навыков и гарантирует предоставление высококачественных услуг клиентам банка.        
 

С 2009 по 2012 год KICB и Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) реализовывали социальную программу “Кредиты на образование”. Согласно данной программе, молодые кыргызстанцы получали доступ к высококачественному образованию в средних и высших учебных заведениях, ведущих свою деятельность в Кыргызстане. Программа с ФЕЦА закончилась, однако, Банк до сих пор дает молодежи возможность получить «Кредиты на образование»

Здоровье
 
В этой части отметим несколько пунктов:
 • Участие коллектива банка в различных спортивных мероприятиях;
 • Помощь проекту “Help the Children – SKD” – фонд, помогающий детям с онкологическими и иммунологическими заболеваниями (www.deti.kg);
 • Помощь Обществу инвалидов города Бишкек.
Экология
 
Мы хотим сделать Кыргызстан более зеленым и экологичным. Мы живем и работаем в этой стране, именно поэтому идея создания Фонда Озеленения пришла к нам вполне естественно. Фонд Озеленения будет являться некоммерческой организацией, целью которой станет озеленение Бишкека и других городов Республики. Наша цель - внести полезный общественный вклад и сделать эту страну еще более приятной для нас, наших коллег, наших друзей, семей, наших детей, для будущих поколений. По этому проекту KICB работает с мэрией г. Бишкек.  
 
Культура

В целях развития и укрепления культурных связей между народами, наш банк купил в 2011 году права на показ культового корейского сериала “Жемчужина дворца”. В фильме 54 серии, благодаря которым кыргызстанцы познакомились с традициями жителей Южной Кореи. Для реализации проекта KICBпривлек в качестве партнера КТР, зона покрытия которого распространяется на всю Республику.

В 2012 году KICBподдержал культурно-образовательный проект “French rendez-vous” («Французское рандеву») – 10-серийный фильм о Франции, французских винных регионах, винах и коньяках. Передача подобного уровня была сделана впервые съёмочной группой из Кыргызстана для жителей республики.   
 
Другое
 • Помощь детскому саду в с.Ортосай (ремонтные работы)
 • Помощь пострадавшим в ходе землетрясения в с.Нура (1 000 000 с.)
 • Помощь пострадавшим на юге в 2010 году: медикаменты, компьютеры для школы, контейнеры