Сейф ячейкалар

Сиздин баалуу буюмдарыңыздын жана документтериңиздин сакталышы, купуялуулугу жана коопсуздугу!

Сейф ячейкаларында сактоо баасы

Ячейканын түрү

1ай

(сом)

3 ай

(сом)

6 ай

(сом)

1 жыл

(сом)

1

20 X 230 X 360 мм

60 X 230 X 500 мм

60 X 240 X 350 мм

1 500

3 000

5 000

8 000

2

100 X 230 X 360 мм

130 X 230 X 500 мм

130 X 240 X 350 мм

2 000

4 000

7 000

10 000

3

200 х 230 х 360 мм*

3 000

6 000

10 000

15 000

4

210 X 230 X 500 мм

230 X 230 X 350 мм

300 X 230 X 360 мм

4 000

8 000

12 000

20 000

5

500 х 230 х 360 мм**

6 000

12 000

18 000

30 000


* Түштүк Бишкек филиалында, Чекене тейлөө борборунда, Бишкек Борбордук филиалында гана.

** Түштүк Бишкек филиалында гана.

Кирүү ачкычы үчүн камсыздандыруу төгүмү 100 АКШ доллары, ал ижара келишиминин шарттарын аткарган шартта ижара мөөнөтү аяктагандан кийин кайтарылат.

Эгерде сизде KICB банкында эсеп ачылса, компаниялар үчүн сейф ячейкаларын колдонуңуз.

Сейфте сактоо кызмат көрсөтүүсү банктын төмөндөгү филиалдарында көрсөтүлөт:

  1. Операциялык башкармалык. Бишкек ш., Эркиндик бул., 21. Тел. 0 (312) 62 01 01
  2. Бишкек борбордук филиалы. Бишкек ш., Ибраимов көч., 115а ("Дордой-Плаза" бизнес борбору). Тел. 0 (312) 68 01 01
  3. «Чекене тейлөө борбору» филиалы Бишкек ш., Панфилов көч. 178/ Киев көч., 87. Тел. 0 (312) 90 90 11
  4. Түштүк Бишкек филиалы. Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч. 44/1. Тел. 0 (312) 57 97 82
  5. «Орто-Сай» филиалы. Бишкек ш., 7-кичи району, 37/2. Тел.: (+996 312) 90-20-21
  6. Ош филиалы. Ош ш., Раззаков көч. 48-а. Тел. 0 (3222) 3 25 25
  7. Жалал-Абад филиалы. Жалал-Абад ш., Эркиндик көч., 10. Тел.: (+996 3722) 2 04 64

Көңүл буруңуз!
Сейф ячейкаларында сактоого тыюу салынат: курал, радиоактивдүү, химиялык, уулантуучу, баңги, оңой жалбырттоочу, жардыргыч заттар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамында сактоого / пайдаланууга / жайылтууга тыюу салынган башка мүлк.

БАНКТЫК ЖЕКЕ СЕЙФТЕРДЕ БААЛУУЛУКТАРДЫ САКТОО КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮШӨ АЙКЫН ОФЕРТА