рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить еще
 

Жакын тууганыңыз, таанышыңыз же балдарыңыз зарыл учурда акча каражаты жетишсиздиги муктаждыгына кабылган шартта тез арада, коопсуз шартта аларды түптөлгөн жагдайдан чыгарып кетүүгө мүмкүнбү?

KICB ушул көйгөйдү чечүү максатында – СARDEX жаңы кызмат көрсөтүүсүн сунуштайт!

 

KICB өз банкомат түйүнү аркылуу же банктын кассаларында карт ээсинин реквиттерин көрсөтүү менен бир төлөм картынан экинчисине акча которуунун эң эле ыңгайлуу «CARDEX» кызматын сунуштайт.  

Акча которуу үчүн алуучунун төлөм картынын номерин билүү гана жетиштүү. Мындан тышкары, KICB VISA же республиканын коммерциялык банктары тарабынан чыгарыган Элкарт ээлери ортосунда  каражат которуу мүмкүнчүлүгү жөнгө салынган.

KICB VISA картынын ээси болгондорго ушу кызмат көрсөтүүдөн пайдаланууну сунуштайбыз. Картты алуу үчүн билдирме толтуруп, паспортту көрсөтүү талап кылынат. 

CARDEX системасы боюнча которуулар кыргыз сомунда гана ишке ашырылат. АКШ долларында ачылган карттан которуулар дароо конвертацияланат. 

Бир карттан экинчиисине которулган каражат айкын убакыт ыргагында, башкача айтканда операция ишке ашырылгандан кийин дароо берилет.

Элкарт боюнча которулган акчаны Кыргыз Республикасынын кайсы болбосун банкынан же Элкарт белгиси көрсөтүлгөн бардык банкоматтардан күнү-түнү нак акчага айландырып алууга болот. Visa карты боюнча которулган акчаны банктын бардык кассаларынан же Visa белгиси көрсөтүлгөн банкоматтардан алуу мүмкүнчүлүгү каралган.

 

Тарифтер:

Операциянын түрү

Комиссиялык төлөм өлчөмү

Лимит

KICBкартынан башка картка банкноматтар

         Акысыз

50 000 сом

 

CARDEX акча которуу системасынан KICBнин бардык банкоматтарынан пайдаланууга болот

 


 

У ваших родных, близких, друзей закончились деньги в самый нужный момент и им необходимо быстро, просто и безопасно перевести средства и выручить их?

KICB предлагает своим клиентам новую услугу – СARDEX!

 

Мы ценим время наших клиентов и предлагаем воспользоваться услугой «CARDEX» для осуществления денежного перевода (в режиме онлайн) с одной платежной карты на другую через сеть банкоматов KICB, или в кассе банка при предъявлении реквизитов карты получателя.  
 
Чтобы  осуществить перевод,  отправителю необходимо лишь знать номер платежной карты получателя средств. Перевод средств возможен между держателями платежных карт VISA KICB или платежных карт Элкарт выпушенных коммерческими банками КР.
Если Вы уже являетесь держателем карт VISA KICB – начните пользоваться данной услугой прямо сейчас. Если нет – Вы можете заполнить заявку на получение карты VISA KICB в любом отделении KICB. Для этого Вам потребуется иметь при себе действующий паспорт. 
 
Переводы по системе CARD EX осуществляются только в кыргызских сомах. С карт, валютой счета которых является доллар США, переводы осуществляются с автоматической конвертацией. 
 
Средства, переведенные с одной платежной карты на другую, становятся доступными получателю в режиме реального времени, т.е. сразу после осуществления операции.

Получайте перевод моментально. По картам Элкарт обналичить перевод можно в любом банке КР или банкомате со знаком Элкарт круглосуточно. По картам Visa получение перевода в любой кассе банка или банкомате мира со знаком Visa.

 

Тарифы:

Тип операции

Размер комиссии

Лимит

С карты KICB на карту в устройстве KICB

Бесплатно

50 000 сомСистема денежных переводов CARDEX доступна во всех банкоматах KICB.