рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеЭсептеги акча каражаты сатып алган товар же сунушталган кызмат көрсөтүү үчүн жетпей калса, карызга акча алууга туура келет.

Мындай учурда кимдир бирөөгө кайрылып отурбастан, дароо банкка кайрылуу зарыл. Анкени, банк тиешелүү сумманыбере алат. Бул үчүн KICBнин кайсы болбосун филиалына кайрылып,«Овердрафт» кызмат көрсөтүүcүн пайдаланууга өтүнүч толтуруу талап кылынат.

KICB муктаж болуп турган шартта, көйгөйлүү маселени чечүүнүн эң эле ыңгайлуу ыкмасын - Овердрафт картынан пайдаланууну сунуш кылат.

Овердрафт деген эмне?

Овердрафт – бул, карттагы акча каражат суммасынан көбүрөөк сумма алуу мүмкүнчүлүгү. Баланста эч кандай каражат жок учурда да зарыл акча каражатын банкомат аркылуу алып, же  сатып алган товар же сунушталган кызмат көрсөтүү үчүн POS-терминалы аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү.

Овердрафтан пайдалануу эмне үчүн ыңгайлуу?

·  Күтүүсүз чыгашадан сактаган ыңгайлуу ыкма

·  Баланста эч кандай каражат жок учурда да тиешелүү акча суммасын таап берүүнүн оңтойлуу ыкмасы

·  Зарыл учурда гана андан пайдалануу мүмкүнчүлүгү

·  Овердрафтты тариздеткен шартта гана кызмат көрсөтүү үчүн төлөө мүмкүнчүлүгү

·  Овердрафты бир нече жолу алып, төлөөгө жол берилет

·  Овердрафты VISAжана Элкарт аркылуу алууга болот

·  Овердрафт алууга өтүнүч кат тез арада каралат 

Овердрафттын түрлөрү

·  KICBнин эмгек акы долбооруна катышкан компаниялардын кызматкерлери үчүн овердрафт

·  Кредит алган кардарлар үчүн овердрафт

·  KICBде аманатэсебин ачкан кардарлар үчүн овердрафт

Кредиттик  лимит 2 жылга ачылат жана ушул мезгил ичинде овердрафттан кайсы болбосун убакытта пайдаланууга болот. Бул кызмат көрсөтүүдөн пайдаланбай коюуга да жол берилет. Демек, каалаган учурда, зарылчылыкка  жараша пайдалануу мүмкүнчүлүгү сунушталат. Пайыздар овердрафтты айкын пайдаланган мезгил үчүн гана чегерилет. Белгиленген мөөнөт ичинде овердрафттан пайдалана албай калсаңар жана  кийинчерээк анын зарыл болуп калышы ыктымал болсо, өтүнүч кат толтуруп, кредиттик лимитти узартып коюу талап кылынат.
 

KICBден эмгек акы долбоорунун катышуучулары үчүн  овердрафт:


KICB Visa эмгек акы долбоорунун катышуучулары ушул кызмат көрсөтүүнү пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

·  Бул ыңгайлуулук ашыкча убакытты кетирбестен эле, карт аркылуу кыска мөөнөткө кредит алууга өбөлгө түзөт. Бир гана жолу билдирме толтуруу менен KICB Visa карт ээлери кыска мөөнөттүү кредиттен – банктык картка чегерилип турган эмгек акынын 70 пайызыначейинки сумманы дайыма алып туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

·  Овердрафт алгылыктуу чен боюнча сунушалат;

·  Овердрафтты алуу үчүн мүлктү же башка баалуулуктарды күрөөгө коюу зарылчылыгы жок. Болгону бир адамдын (чогуу иштеген же жумуш берүүчүнүн) кепилдиги гана талап кылынат;

·  Карт боюнча кредиттик лимитти тариздетүүгө 3 (үч) күндөн ашпаган убакыт талап кылынат;

·  Кардар иштеген компания же анын кесиптешинин бири кепилдик бериши шарт;

·  Овердрафт 24 айга, карт колдонгон мөөнөттөн ашпаган убакытта тариздетилет.  

 

 

Шарттары:

Суммасы

Ар айлык эмгек акынын 70% чейин (максималдуу лимит - 3 000 АКШ доллары же 200 000сом)

Женилдетилген мезгилдеги жылдык % чени* 0%
Базалык мезгилдеги жылдык % чени**

28%

Негизги мезгилдеги жылдык % чени***

36%

Овердрафт мөөнөтү (картадан лимит алынган кундон тарта)

60 күнгө чейин

Күрөө

Талап кылынбайт

 

KICBде аманатэсеби ачылган кардарлар үчүн овердрафт:

KICBде  аманатэсебиболгон кардарлар да овердрафттан пайдалана алышат.Овердрафттынмөөнөтү аманаттынмөөнөтүнө сунушталат.

Шарттары:

Суммасы

Аманаттын суммасынын 80% чейин (максималдуу лимит - 5 000 АКШ доллары же 350 000 сом)

Женилдетилген мезгилдегижылдык% чени* 0%

Базалык мезгил ичиндеги %**

28%

Негизги мезгил аралыгы үчүн чен***

36%

Овердрафт мөөнөтү (картадан лимит алынган кундон тарта)

60 күнгө чейин

Күрөө

депозит

 

KICBден кредит алган кардарлар үчүн да овердрафт:

KICBден кредит алып жүргөн кардарлар да овердрафттан пайдалана алышат.  Овердрафт ошол учурда орун алып турган кредит мөөнөтүнө сунушталат.

Шарттары:

Суммасы

Учурда орун алып турган кредит боюнча 2 айлык төлөмгө чейин (макс. 3 000 долл. же200 000 сом)

Женилдетилген мезгилдегижылдык% чени* 0%

Базалык мезгилдегижылдык% чени**

28%

Негизги мезгилдеги жылдык  % чени***

36%

Овердрафт мөөнөтү (картадан лимит алынган кундон тарта)

60 күнгө чейин

Күрөөсү

Учурда орун алып турган кредит боюнча күрөө

 

Капчыкты овердрафт  аркылу толуктагыла!

* Женилдетилген мезгил аралыгы– овердрафт лимитинен пайдаланган күндөн тартып лимитти пайдаланган айдан кийинки айдын бирине чейинки мезгил аралыгы. 

** Базалык мезгил аралыгы– женилдетилген мезгилден кийинки мезгил, ал 30 календардык күнгө созулат.

*** Негизги мезгил аралыгы– базалык мезгилден кийинки мезгил, ал 30 календардык күнгө созулат.

Натыйжалуу пайыздык чен жылдык 28% жогору.

 


 

Вам не хватает средств на счете оплатить за товар или услугу? Вам сейчас нужно срочно взять деньги взаймы?

Вы сможете взять их у Банка. Для этого Вам необходимо всего лишь заполнить заявление на услугу «Овердрафт» в любом филиале банка KICB.

KICB предлагает Вам современный и удобный способ решения - воспользуйтесь картой Овердрафт. Открыв карту овердрафт сегодня, Вам больше не потребуется брать деньги в долг.

Что такое овердрафт?

Овердрафт - это ваша возможность снять средства сверх суммы, имеющейся на карте. Даже при нулевом балансе обналичивайте необходимые Вам средства через банкоматы либо оплачивайте за товары и услуги через POS-терминалы.

Почему пользоваться овердрафтом удобно?

 • "Подушка" для непредвиденных затрат
 • Наличие средств даже при нулевом балансе
 • Можете воспользоваться услугой тогда, когда Вам это необходимо
 • Вы платите за услугу только тогда, когда Вы пользуетесь овердрафтом
 • Возможность многократно снимать и погашать овердрафт
 • Доступность для всех карт VISA и Элкарт
 • Короткие сроки рассмотрения Вашей заявки 

Виды овердрафта

 • Овердрафт для сотрудников компаний, участвующих в зарплатном проекте KICB
 • Овердрафт для клиентов с текущим кредитом*
 • Овердрафт для клиентов с депозитом в нашем банке 

Кредитный лимит открывается на два года, и Вы сможете воспользоваться овердрафтом в любое время, когда это будет Вам необходимо (в течение двух лет). Подписавшись на услугу Овердрафт от KICB, у Вас есть полное право не пользоваться данной услугой, а воспользоваться ею только тогда, когда Вам это будет необходимо.  Проценты будут начисляться только за те дни, когда вы фактически пользовались овердрафтом.  Если вы не смогли воспользоваться овердрафтом в течение срока, но вы планируете в дальнейшем им воспользоваться, то по истечении срока Вы еще раз заполните заявку и продлите кредитный лимит.
 

Овердрафт от KICB для участников зарплатного проекта:


Данная услуга доступна всем участникам зарплатного проекта Visa KICB.

 • Услуга «Овердрафт» от KICB позволяет легко и быстро получать краткосрочный кредит на Вашу карту без лишних затрат Вашего времени. Заполнив заявление лишь один раз, Вы получите постоянный доступ к кредиту и, как владелец карты Visa KICB, сможете получать до половины суммы от своей заработной платы, которая начисляется на Вашу банковскую карту. 
 • Вы всегда будете пользоваться овердрафтом по приемлемым ставкам;
 • У Вас нет необходимости закладывать свое имущество или другие ценности, для получения кредита: кредиты выдаются под поручительство (один коллега или поручительство работодателя);
 • Оформление кредитного лимита по карте не займет более трех дней;
 • Вашим поручителем может стать Ваша компания или коллеги;
 • Овердрафт подключается на срок 24 месяца, но не более срока действия карты.

 

Условия:

Сумма

до 70% от среднемесячной заработной платы (максимальный лимит - 3 000 долларов США или 200 000 сом)

% ставка в льготном периоде*

0% годовых

% ставка в базовом периоде**

28% годовых

% ставка в основном периоде*** 36% годовых

Срок овердрафта с момента снятия лимита с карты

до 60 дней

Залог

Не требуется

 

Овердрафт от KICB для клиентов с депозитом в нашем банке:

Клиенты, у которых есть расчетный счет в нашем банке действующий более 12 месяцев, также могут воспользоваться овердрафтом. Овердрафт подключается на срок действия депозита.

Условия:

Сумма

До 80% от суммы депозита (макс. 5 000 долл. или 350 000 сом)

% ставка в льготномпериоде*

0% годовых

% ставка в базовом периоде** 28% годовых
% ставка в основном периоде*** 36% в годовых

Срок  овердрафта

До 60 дней

Залог

депозит

 

Овердрафт от KICB для клиентов получающих кредит в нашем банке:

Клиенты, которые получают обычные кредиты в нашем банке, также могут воспользоваться овердрафтом.  Овердрафт подключается на срок текущего кредита.

 Условия:

Сумма

до 2-х ежемесячных взносов по текущему кредиту (макс. 3 000 долл. или  200 000 сом)

% ставка в льготном периоде*

0% годовых

% ставка в базовом периоде**

28% годовых
% ставка в основном периоде*** 36% годовых

Срок овердрафта с момента снятия лимита с карты
 

До 60 дней

Залог

Залог по текущему кредиту

 

 

Выберите свой овердрафт сегодня и будьте всегда уверены в своем кошельке!

* Льготный период - период от даты использования овердрафтного лимита по первое число месяца, следующего за месяцем использования овердрафтного лимита. 

** Базовый период - период, следующий за льготным периодом, длится 30 календарных дней.

** Основной период - период, следующий за базовым периодом, длится 30 календарных дней.

Эффективная процентная ставка - от 28% годовых.