рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеУабкытты текке кетирип, ашыкча акча коротпостон эле акча жөнөтүү же алуу зарыл болсо KICB акча которуунун эң эле ишенимдүү, арзан жана тез ыкмасын сунуштайт. 

Республика ичинде акча которуу зарыл болсо «МаниСтрим» филиалдар ортосунда жөнгө салынган акча которуу системасынын кызматынан пайдалангыла!

МаниСтрим» – бул, KICBнин Кыргызстанбоюнча филиалдар ортосунда акча которуунун ишенимдүү системасы.

Бул системадан пайдалануу кандай артыкчылыктарды сунуштайт?

- Акча каражаттарын KICBнин башка филиалдары жана бөлүмдөрү ортосунда эсептешүү эсебинен сыяктуу эле, алуучунун атына эсеп ачуусуз эле которуу; 

- Которуу үчүн комиссиялык төлөм кайсы болбосун валютадагы суммадан 0,15%  (минимум 50 сом);

- Чет өлкө - 0,15% min USD 2,  EUR 2, RUR 40;

- Которуу ылдамдыгы– 10 мүнөткө чейин;

- Которулган акчаны банктын филиалдарынан алууга болот;

- Алуучу эч кандай чыгымга дуушар болбойт;

- «МаниСтрим» системасыныноператору акча которууга/алууга билдирмелерди өзү толтурат

- которууларсом, АКШ долларында, евродо жанарублде ишке ашырылат.

Акча которуу же которулган акчаны берүүБишкекш,  Ош,  Жалал-Абад ш, Кочкор-Аташ,Өзгөн ш.,Караколш, Нарынш, Токмокш, Кара-Балташ, Таласш, Кызыл-Кияшаарында тейлөөгө алынат.

Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

 

Чет өлкөгө акча которуу зарыл болсо,

Банк акча которуунун төмөнкү варианттарынын бирин пайдаланууну сунуштайт:

Банкта эсептешүү эсебин ачкан кардар төмөнкүдөй алгылыктуу тарифтерде «SWIFT» системасы аркылуу чет өлкө валютасында акча которуунун эл аралык системасынан пайдалана алат:

“Күн ичинде” (төлөм 9.00 дөн 14.30 чейин кабыл алынат)

0,20%
мин. 20 АКШ долл./Евро
макс. 300 АКШ долл. /Евро

“Күн ичинде”(казак тенгесиндеги төлөмдү кабыл алуу убактысы9.00 дөн 12.00 чейин,орус рублин 9.00 дөн 15.00 чейин)

0,10%
мин. 10 АКШ долл.
макс. 300 АКШ долл.


Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

Эгерде эсептешүү эсеби жок болсо, анда :

«ЮНИстрим» – бул, банк эсебин ачуусуз эле, акча каражатын которуунун эң эле жөнөкөй жана ишенимдүү жөнгө салынган системасы.

Система 5 континентти, дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүн, 330 000 тейлөө пункттарын, дүйнө жүзү боюнча 600дөн көп өнөктөштү өз  кучагына камтыйт.

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?

- Которулган акчаны ЭЛСОМ  капчыгына дароо алуу мүмкүнчүлүгү

- Эсеп ачуу талап кылынбайт

- акча которуу үчүн минималдуу комиссиялык төлөм - 0,95% башталат

- которулган акчаны 10 мүнөт ичинде алууга болот

- алуучу эч кандай чыгаша тартпайт

- «ЮНИстрим» системасынын оператору акча жөнөтүүгө/берүүгө билдирмени өзү толтурат

- которулган акча накталай түрдө кабыл алынат жана берилет.

- которуулар АКШ доллары, евро, орус рублинде ишке ашырылат.

Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

 

«Western Union» дүйнө жүзү боюнча кеңири тараган агенттик түйүнгө, 200дөн ашуун өлкөдө 200 миңден көп пункттарга ээ. 

 

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?

- Эсеп ачуу талап кылынбайт

- Которуу наркы 6 доллардан жогору

- Акча которууну тез арада тариздетүүгө болот

- Которулган акчаны алуучунун өлкөсүндөгү «Вестерн Юнион»системасынын кайсыл болбосун пунктунан алууга болот.

- Ар бир которуу дүйнөлүк ишенимдүү коопсуздук системасын менен коргоого алынган жана которулган акча анын наамына жөнөтүлгөн адамга гана төлөнүп берилет.

- «Вестерн Юнион»системасы боюнча которуулар АКШ долларында жана рублде ишке ашырылат.

Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

 
 
 

«Золотая Корона» – КМШ өлкөлөрү жана алыскы чет мамлекеттер боюнча акча которуунун эл аралык системасы.

Системанын кызмат көрсөтүүсүн пайдаланууда кандай артыкчылыктар каралган?       

- Эсеп ачуу талап кылынбайт.

- КМШ өлкөлөрүнө жана Россия боюнча которуулар үчүн эң төмөнкү комиссиялык төлөм – 1% жогору; Кыргызстан боюнча 0,6%.

- Которулган акчаны 1 мүнөт ичинде алууга болот.

- Которулган акчаны алуучу жашаган шаардагы «Золотая Корона»системасынын кайсыл болбосун пунктунан алууга болот.

- Системанын сайты аркылуу on-line ыргагында акча которууну контролдоо мүмкүнчүлүгү.

Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

 
 

«Contact» – Россия жөнгө салган алгачкы система. Ал рынокто 1999-жылдан бери иштеп келе жатат. НКО «Рапида» ЖЧКсы CONTACT системасынын операторунан болуп саналат.

 

«Contact» ыңгайлуулугу дүйнөнүн 170 ашуун өлкөсүндө жөнгө салынган.
 

  • эсеп ачууну талап кылбайт
  • акча каражаттарын айкын убакыт ыргагында тез арада алуу мүмкүнчүлүгү
  • которуу суммасына жана багытына жараша ошол суммадан 0,1%тартып комиссиялык төлөм алдында Кыргызстандан акча которуулар. Коңшу өлкөлөр ортосунда: 600 000 RUB / 20 000 USD / 20 000 EUR. Алыскы чет өлкөлөргө которуулар боюнча Алуучу орун алган өлкөнүн мыйзамдарына ылайык белгиленет.
  • операциялык күн ичинде15 000 USD ашпаган чекте жөнөтүү
  • сунушталган кызмат көрсөтүү үчүн төлөөчү төлөйт

Банкта акча которуу системалары боюнча төлөм кызмат көрсөтүүлөрү өчүрүлгөн.

 
 

 

Вам нужно отправить или получить деньги, не потратив при этом много времени и денег?KICB поможет Вам подобрать надежный, дешевый и быстрый способ перевода. 

Вам необходимо перевести деньги внутри Республики?

 

Воспользуйтесь Межфилиальной системой денежных переводов «МаниСтрим»


«МаниСтрим» – система межфилиальных денежных переводов KICB по Кыргызстану.

В чем преимущества использования системы?
 

- Вы можете переводить денежные средства в другие филиалы и отделения нашего банка, как с расчетного счета, так и без открытия счета на имя Получателя

- Комиссия за перевод 0,15% от суммы (минимум 50 сом)

- В иностранной валюте  - 0,15% (минимум USD 2,  EUR 2, RUR 40)

- Скорость перевода – до 10 минут

- Перевод можно получить в любом офисе филиальной сети KICB

- Получатель не несет никаких расходов

- Оператор системы «МаниСтрим» сам заполнит  заявление на отправку / выдачу перевода

- Широкий спектр валют перевода: сомы, доллары США, евро, рубли

 

Переводы обслуживаются в следующих населенных пунктах: г. Бишкек, г. Ош, г. Жалалабат, г. Кочкор-Ата, г. Узген, г. Каракол, г. Нарын, г. Токмок, г. Кара-Балта, г. Талас, г. Кызыл-Кия.

в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов

Вам нужно перевести деньги за границу?

Мы предлагаем Вам воспользоваться одним из следующих вариантов по переводу денег:

Владельцы расчетных счетов в нашем банке могут воспользоваться системой международных денежных переводов в иностранной валюте через систему «SWIFT» с выгодными тарифами:

Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа с 9.00 до 14.30)

0,20%
мин. 20 долл. США/Евро
макс. 300 долл. США/Евро

Со сроком исполнения «День в день» (время приема платежа для Казахстанских тенге с 9.00 до 12.00, для Российских рублей с 9.00 до 15.00)

0,10%
мин. 10 долл. США
макс. 300 долл. США


в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов


Форма заявления на перевод (OGMT)

В случае, если расчетного счета у Вас нет, мы предлагаем Вам воспользоваться одной из наиболее надежных систем денежных переводов по всему миру:

«ЮНИстрим» – это простая и надежная система переводов  денежных средств без открытия банковского счета.

География обслуживания охватывает 5 континентов, 100 стран мира, свыше 330 000 пунктов обслуживания, более 600 партнеров по всему миру.

В чем преимущества использования системы?

- Возможность получить перевод на кошелек ЭЛСОМ                                                                                                                                                                    - Открытие счета не требуется
- Минимальная комиссия за перевод – от 0,95%
- Высокая скорость перевода – от 10 минут после отправления перевода
- Получатель не несёт никаких расходов
- Оператор системы «ЮНИстрим» сам заполнит заявление на отправку / выдачу перевода
- Все денежные переводы принимаются и выдаются наличными
- Широкий спектр валют перевода: доллары США, евро, рубли

в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов

 

«Western Union» имеет самую широкую из всех существующих систем агентскую сеть во всем мире, более 200 тысяч пунктов в 200 странах.

В чем преимущества использования системы?

- Открытие счета не требуется
- Стоимость перевода от 6 долларов США
- Оформить перевод легко и быстро
- Перевод можно получить в любом пункте системы   «Вестерн Юнион», в стране Получателя
- Каждый перевод защищен надежной системой безопасности мирового класса, гарантирующей, что деньги будут выплачены только указанному лицу
- Осуществить денежный перевод по системе «Вестерн Юнион» можно в долларах США и рублях

в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов

 

«Золотая Корона» – международная система денежных переводов по странам СНГ и дальнему зарубежью.

В чем преимущества использования системы?

- Открытие счета не требуется
- Низкая комиссия по переводам в СНГ и по России – от  1%; по Кыргызстану - 0,6%;
- Высокая скорость перевода – до 1 минуты
- Перевод можно получить в любом пункте системы «Золотая Корона» в городе Получателя
- Возможность контролировать состояние перевода в режиме on-line на сайте систем

в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов

 

«Contact» – первая российская система денежных переводов, работающая на рынке с 1999 года. Оператором системы CONTACT является ООО НКО «Рапида».

«Contact» работает по всему миру, всего свыше 170 стран.

  • открытие счета не требуется
  • скорость доставки: в режиме реального времени
  • из Кыргызстана можно отправлять переводы с комиссией от 0,1% от суммы перевода в зависимости от суммы и направления перевода. Между странами ближнего зарубежья: 600 000 RUB / 20 000 USD / 20 000 EUR. В страны дальнего зарубежья устанавливается в соответствии с национальным законодательством страны Получателя
  • Возможна отправка не более 15 000 USD в один операционный день
  • стоимость услуг оплачивает только отправитель

в Банке отключены платежные услуги по средствам систем Денежных переводов 

 


ВАЖНО!

С целью предотвращения мошеннических действий разработана памятка для отправителя, которая поможет выявить и не допустить проведение подозрительной или мошеннической операции

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ!

Пожалуйста, прочитайте указанную ниже информацию!

Ответьте на вопросы, перечисленные ниже. Это поможет СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ!

∙  Отправляете ли Вы денежные средства в качестве предоплаты, гарантии покупки автомобиля или других товаров, или для оплаты аренды квартиры?

∙  Отправляете ли Вы денежные средства в качестве оплаты участия в лотерее или оплате налогов / сборов за получение какого-либо приза, который Вы выиграли, либо в качестве гарантии получения кредита или займа? 

∙  Связана ли Ваша операция с переводом средств в ответ на предложение о работе или для осуществления «тестовой транзакции»?

∙  Является ли Ваш перевод помощью третьему лицу (возможно, Вашему родственнику), который находится в другой стране и срочно нуждается в Вашей материальной помощи?

∙  Отправляете ли Вы деньги кому-то, кого Вы лично не знаете, и чью личность Вы не можете подтвердить?

 

Если Вы ответили ДА хотя бы на один вопрос, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ПЕРЕВОД! ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ!

Отправитель НЕ ДОЛЖЕН сообщать информацию о транзакции (ФИО и/или номер перевода и/или копию чека) никому кроме получателя!