рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеБүгүнкү күндө көпчүлүк жарандар тейлөө ыңгайлуулугуна, тездигине жана коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурат,  ал эми “ i-bank”  системасы жогоруда аталган бардык талаптарды канааттандыра алат. Система KICB кардарларына өз эсеби боюнча маалыматтарды алууга, кайсыл болбосун өлкөдөн аны тескөөгө алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоодо. Системада толук кандуу иш алып баруу үчүн Интернет түйүнүнө туташтырылган компьютер гана талап кылынат.

 

i-bank кирүү  (https://ibank.kicb.net/) 


Сегодня все больше людей уделяют особое внимание удобству, быстроте и безопасности обслуживания. Система «i-Bank» способна удовлетворить эти требования. «i-Bank» дает возможность клиентам KICB получать информацию о своем счете и управлять им из любой точки мира в любое удобное для вас время. Для полноценной работы необходим лишь компьютер, подключенный к сети Интернет.

Вход в i-bank  (https://ibank.kicb.net/)