рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеЭЛКАРТ төлөм карты / Платежные карты ЭЛКАРТ / 13.09.2017

 

ЭЛКАРТ төлөм карты– бул, нак эмес эсептешүүлөр үчүн эң эле коопсуз жана ыңгайлуу инструменттердин бири болуп саналат. ЭЛКАРТ аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө, эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөкпулдарды алууга, ошондой эле өлкөнүн мамлекеттик органдарына акча каражаттарын чегерүүгө болот.

KICB ЭЛКАРТ төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ:

  • Коопсуздугу. Чип карттар бардык талаптарга жооп берген коопсуздук шарттарын камтыйт.
  • Каражаттардын жетиштүүлүгү. Кыргызстандын аймагы боюнча нак акчага айландыруу, ошондой эле интернет-банкинг аркылуу 24/7 иш ыргагында каражаттарды тескөө мүмкүнчүлүгү караштырылган.
  • Пайдалуулугу. Тейлөө тарифтеринин алгылыктуулугу, ошондой эле KICB дисконттук программасына катышкан соода түйүндөрүндө жеңилдиктердин каралышы.
  • Өзгөчөлүгү. Суроо-талапка жараша карттарды өзгөчөлөнгөн дизайнда чыгаруу мүмкүнчүлүгү.

Карт боюнча толук жана ырааттуу маалыматты күнү-түнү иштеген +996 (312) 62 01 01

 


 

Платежная карта ЭЛКАРТ – это один из самых безопасных и доступных инструментов для проведения безналичных расчетов. Картой ЭЛКАРТ вы можете оплачивать товары и услуги, получать заработную плату, пенсии, пособия, а также перечислять средства в государственные органы страны.

С картой ЭЛКАРТ KICB вы получаете:

  • Безопасность. Чиповые карты выпускаются с повышенным уровнем безопасности.
  • Доступность средств. Возможность обналичивать средства по всему Кыргызстану, а также управлять средствами в режиме 24/7 через интернет банкинг.
  • Выгоду. Доступные тарифы на обслуживание, а также скидки в торговых точках- участниках дисконтной программы KICB.
  • Уникальность. По запросу, мы выпустим карту с индивидуальным дизайном.

За более подробной информацией обращайтесь по круглосуточному телефону +996 (312) 62 01 01