рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить еще



Салыктарды i-bank аркылуу төлөө алда-канча тез жана оңой! /Оплачивайте налоги через i-bank легко и быстро! / 11.07.2017

Мындан ары салыктарды карыз болбой тез арада, алда-канча оңой өз учурунда төлөө мүмкүнчүлүгү жөнгө салынды. KICBнин i-bank системасында жаңы мүмкүнчүлүк – “Салыктык төлөмдөр” пайда болду.

Ишкерлер салыктарды төлөөдө интернет-банкинг мүмкүнчүлүгүнүн ыңгайлуулугуна эмитен эле баа берип жатышат.

- Салыктардыi-bankаркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү кымбатка турган убакытты үнөмдөөгө өбөлгө түзүүдө. Анткени,ишкердин өзү көпчүлүк учурда бухгалтер жана директор да. Ай сайын салык төлөп, эсеп квитанциясын алуу үчүн банкка барып, убакыт коротууга туура келет.Салыктарды аралыктан которуунун мындай ыкмасы KICBнин кардарларынан болгон, буга чейин убакытты уттуруп келген ишкерлер жана бизнесмендер үчүн өтө маанилүү кадам.  

Жогоруда белгиленген "Салыктык төлөмдөр"мүмкүнчүлүгү төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) Айыл чарба багытындагы жер салыгын;

2) Короо жанындагы жер тилкелерин пайдалангандыгы үчүн жер салыгын;

3) Айыл чарба багытынан тышкары жер салыгы;

4) Ишкердикте пайдаланган кыймылсыз мүлктөн салыкты (2-топко кирген);

5) Ишкердикте пайдаланган кыймылсыз мүлктөн салыкты (3-топко кирген);

6) Ишкердикте пайдаланылбаган кыймылсыз мүлктөн салыкты;

7) Жеке адамдардын транспорт каражаттарынан алынуучу салыкты;

8) Өз эрки боюнча алынган патент үчүн салыкты;

9) Милдеттүү патент үчүн салыкты;

10) Жалданып иштеген кызматкерлердин киреше салыгын.

Бир төлөм үчүн комиссия акысы 10 сомду түзөт.

Ушул багытта кошумча маалымат алуу үчүн банктын күнү-түнү иштеген колл-борборуна  (0312) 620-101 телефону аркылуу кайрылууга болот.


Теперь оплатить налоги вовремя, пока они не превратились в задолженности, можно легко и быстро. В системе i-bank KICB появился новый сервис - "Налоговые платежи".

Предприниматели уже оценили удобство интернет банкинга при оплате налогов.

- Возможность оплаты налогов через i-bankсущественно экономит время, - говорят бизнесмены. - Ведь предприниматель зачастую является и работником, и бухгалтером, и директором. Ездить каждый месяц в банк, чтобы оплатить налоги и получить счет-квитанцию, бывает накладно по времени. Поэтому способ перечисления налогов дистанционно очень выручает при вечном цейтноте, - объясняют выгоду i-bankпредприниматели – клиенты KICB.  

Сервис "Налоговые платежи" включает следующие виды налогов:

1) Земельный налог cельcко-хозяйственного назначения;

2) Земельный налог за пользование приусадебными участками;

3) Земельный налог не cельcко-хозяйственного назначения;

4) Налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 2-й группы;

5) Налог на недвижимое имущество, используемое для предпринимательской деятельности 3-й группы;

6) Налог на недвижимое имущество, не используемое для предпринимательской деятельности;

7) Налог на транспортные средства физических лиц;

8) Налог за добровольный патент;

9) Налог за обязательный патент;

10) Подоходный налог за наемных сотрудников.

Комиссия за один платеж составляет 10 сомов.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в наш колл-центр. Для Вашего удобства он работает круглосуточно: (0312) 620-101.