рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеТри способа оплаты услуг «Акнет»/ «Акнет» сунуштаган кызматк көрсөтүү үчүн төлөөнүн үч ыкмасы / 04.07.2017

«Акнет» интернет провайдеринин кызмат көрсөтүүлөрүнө төмөнкүдөй үч ыкмада төлөөгө жол берилет:

- KICBнин төлөм терминалдары аркылуу (бир төлөм үчүн комиссия 5 сомду түзөт)

- i-bank системасы аркылуу (АКЫСЫЗ)

- ЭЛСОМ электрондук капчыгы аркылуу (АКЫСЫЗ)

Эгерде ЭЛСОМ аркылуу биринчи жолу төлөп жатсаңыз, анда:

1.       Башкы менюдан “Төлөө” опциясын тандап

2.       Кызмат көрсөтүү категориясына кирип (Интернет)

3.       Акнеткызмат көрсөтүүсүн сунуштоочуну тандап (биринчи пункт)

4.       Өздүк эсепке төлөнүүчү сумманы чагылдырып, ПИН-код аркылуу төлөм тастыктоо зарыл.

ЭЛСОМ же i-bank аркылуу интернет же телеберүүлөр үчүн кайсы болбосун убакытта төлөө ыңгайы жөнгө салынган. Төлөм өздүк эсепке дароо чегерилет.

 


Услуги интернет провайдера «Акнет» можно оплачивать тремя способами:

- в платежных терминалах KICB  (комиссия за один платеж составляет 5 сомов)

- в системе i-bank (БЕСПЛАТНО)

- через электронный кошелек ЭЛСОМ (БЕСПЛАТНО)

 

Если вы оплачиваете счет через ЭЛСОМ в первый раз, то необходимо:

1.       Выбрать в главном меню  опцию «Оплатить»

2.       Выбрав категорию услуги (Интернет)

3.       Выбрать поставщика услуг Акнет (первый пункт)

4.       Ввести лицевой счет, сумму для оплаты и подтвердить платеж, введя свой ПИН-код.

 

Оплатить счет за интернет или телевидение, используя ЭЛСОМ или i-bank, вы можете в любое время суток. Платеж моментально будет зачислен на ваш лицевой счет.