рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICBнин бизнес-кредиттери: ийгиликке жетишүүгө өбөлгө түзөт / Бизнес-кредиты KICB: шанс подняться / 16.05.2017

KICB чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн уюмдарга жана жеке ишкерлерге кредиттердин кеңири түрмөгүн сунуштап келет. Банк бизнести модернизациялоого, энергияны кыйла үнөмдөөчү жабдууларды пайдалануунун эсебинен иш өндүрүмдүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзгөн уникалдуу продукттарды эл кызматына багыттоодо.

«Бизнес-экспресс» кредити продукциялардын ассортиментин кеңейтүүнү, жаңы жабдууларды сатып алууну же бизнестин жаңы багытын жөнгө салууну көздөгөндөр үчүн атайы иштелип чыккан. Кредит АКШ доллары, евро (же Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы эквивалентинде) жана улуттук валютада   500дөн 2000 ге чейин, кыймылдуу мүлк күрөөсү астында, үч айдан 18 айга чейинки мөөнөткө берилет. Пайыздык чени сом түрүндө жылдык 12 пайыздар, АКШ долларында жылдык  22 пайыздан, евродо 12 пайыздан жогоруну түзөт. Кредит эки жумуш күнү ичинде кыймылсыз мүлктү (жабдууларды, транспортту, жүгүртүүдөгү товарларды) күрөөгө алуусуз сунушталат.

«Ишкерлер үчүн кредит»  - жеке ишкерлер үчүн  оптималдуу чечим. Анткени бул мүмкүнчүлүк төмөндөтүлгөн пайыздарда каражат алууга өбөлгө түзөт.  Кредиттик каражаттар бизнести өнүктүрүүгө, жайларды курууга, заманбап жабдууларды сатып алууга жумшалышы мүмкүн. Кредитти  3 миңден 300 миң АКШ долларына чейин  (же анын кыргыз сомундагы эквивалентинде) 3 айдан 60 айга чейинки мөөнөткө, кайсы болбосун валютада алууга болот.

«Агрокредит» - фермерлер үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүк. KICB  мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармактары боюнча  10% алдында, ал эми айыл чарба азык-түлүгүн   кайра иштетүүгө,36 айга чейинки мөөнөттө 6% алдында, жеңилдетилген шарттарда кредиттерди сунуштоодо.

Улуттук валютада каражат керек болсо, анда «Бизнес инвест» кредити жардамга келет. Кредиттин бул түрү жабдууларды сатып алууга, алардын чөйрөсүн кеңейтүүгө жана жаңылоого, ошондой эле Ош жана Бишкек шаарынан тышкары, өлкөнүн бардык региондорунда өндүрүш жайларын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Карыздык каражаттар 18% катталган чен боюнча үч айдан 60 айга чейинки мөөнөткө, 8 млн. сомго чейинки суммада берилет.

KICB Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун максаттуу каржылоо программасынын ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат. Бул, өлкө экономикасы үчүн стратегиялык бизнес багытынан болгон айыл чарбасын жана кайра иштетүү өндүрүшүн, өнөр жай өндүрүшүн, тигүү жана текстиль өндүрүшүн, чакан электр чордондорун куруу жана транспорт багытына төмөндөтүлгөн пайыздык чен боюнча кредиттөө мүмкүнчүлүгүн түзүүдө. Кредиттер негизги каражаттарды сатып алууга, жаңылоого, чөйрөсүн кеңейтүүгө, ошондой эле узак мөөнөткө инвестиция жумшоо, эксперттик операцияларды жана импортту алмаштыруучуларды өнүктүрүүгө, жылдык 12 % алдында  үч айдан 60 айга чейинки мөөнөткө 50 млн сомго чейинки суммада берилет.

 


 

KICB предлагает организациям и частным предпринимателям широкий выбор кредитов для развития малого и среднего бизнеса. Банк предлагает уникальные продукты, которые позволяют модернизировать бизнес и повысить производительность за счет использования более энергосберегающего оборудования.

Кредит «Бизнес-экспресс» был разработан специально для тех, кому срочно требуются средства на расширение ассортимента продуктов, приобретение нового оборудования или на открытие нового направления в бизнесе. Кредит может быть выдан в сумме от 500 до 2000 США (или эквивалент в сомах КР) в долларах США, евро и национальной валюте на срок от 3 до 18 месяцев под залог движимого имущества. Процентная ставка составляет: от 12% годовых в сомах, от 22% годовых в долларах США от 12% - в евро. Кредит выдается в течение двух рабочих дней и без залога недвижимости (оборудование, транспорт и товары в обороте).

Кредит «Предприниматель» - оптимальное решение для частных предпринимателей, поскольку предоставляет возможность получить средства по низким процентным ставкам.  Он может быть использован на развитие бизнеса, строительство помещений, покупку оборудования нового поколения. Кредит может быть получен в любой валюте (сомы, доллары США или евро) в сумме от 3 тыс. до 300 тыс. долларов США (или эквивалент в сомах КР) на срок от 3 до 60 месяцев.

 

«Агрокредит» - отличное решение для фермеров. KICB предоставляет льготные ставки по кредитам по отраслям: животноводство и растениеводство – под 10%; переработка и обработка сельскохозяйственной продукции – под 6% на срок до 36 месяцев.

 

Если вам необходимы средства в национальной валюте, тогда кредит «Бизнес инвест» именно то, что вы ищете. Этот вид кредита позволяет получить средства на приобретение, расширение и модернизацию оборудования, увеличение производственного помещения во всех регионах, кроме г. Ош и г. Бишкек. Заемные средства выдаются в сумме до 8 млн сомов, сроком от 3 до 60 месяцев, по фиксированной ставке 18 % .

 

KICB является банком партнером Программы по целевому финансированию бизнеса от Российско-Кыргызского фонда развития, что позволяет кредитовать по низким процентным ставкам стратегические для экономики страны направления бизнеса: сельское хозяйство и переработка, промышленное производство, швейная и текстильная промышленность, малые электростанции и транспорт. Кредит можно оформить на приобретение, обновление, расширение и модернизацию основных средств и прочие долгосрочные инвестиции, развитие экспортных операций и импортозамещения. Кредит выдается в сумме до 50 млн. сомов, сроком от 3 до 60 месяцев под 12% годовых.