рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеЭлсом/Элкарт карттары боюнча тарифтер өзгөрүүдө / Меняются тарифы по картам Элсом/Элкарт / 13.05.2017

Урматтуу кардарлар!

«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банк» ЖАК 2017-жылдын 13-июнунан тартып жеке адамдар үчүн Элсом/Элкарт карттарынан акча каражатын чыгарып алууга комиссиялык төлөм 0,2%ды түзөт тургандыгын маалымдайт. Эмгек акы долбоорунун катышуучулары үчүн Элсом/Элкарт карттары боюнча тарифтер өзгөрүүсүз калат.

 


 

Уважаемые клиенты!

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» информирует вас о том, что с 13 июня 2017 года комиссия за снятие денежных средств по картам Элсом/Элкарт для физических лиц составит 0,2%. Тарифы по картам Элсом/Элкарт для участников зарплатных проектов остаются без изменений.