рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить еще«Кыргызтелеком» тейлөө үчүн төлөмдөр убактылуу кабыл алынбайт / 12.05.2017

Урматтуу кардарлар!

«Кыргызтелеком» системасында орун алган техникалык үзгүлтүктөргөбайланыштуу, аталган уюмдун эсептерине багытталган төлөмдөр түшпөй калышы мүмкүн.Ушундан улам,KICBбөлүмдөрүндөКТ кызмат көрсөтүүсү үчүн төлөмдөр убактылуу кабыл алынбай тургандыгын маалымдайбыз. Өнөктөш уюм системада орун алган  көйгөйдү жөнгө салган учурдан тартып төлөмдөр кайрадан кабыл алына баштайт.  Түптөлгөн жагдайды туура түшүнүп, жыйынтык чыгарат деген ишеничтебиз.

 


 

Уважаемые клиенты!

В связи с техническими неполадками в системе «Кыргызтелеком» платежи на счет данной организации в настоящее время не поступают. По этой причине в отделениях KICB оплата за услуги КТ временно не принимается. Как только наши партнеры восстановят работу системы, мы возобновим прием платежей. Благодарим за понимание.