рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеЭсептеги акча каражаты сатып алган товар же сунушталган кызмат көрсөтүү үчүн жетпей калса, карызга акча алууга туура келет.

Мындай учурда кимдир бирөөгө кайрылып отурбастан, дароо банкка кайрылуу зарыл. Анкени, банк тиешелүү сумманыбере алат. Бул үчүн KICBнин кайсы болбосун филиалына кайрылып,«Овердрафт» кызмат көрсөтүүнөн пайдаланууга өтүнүч толтуруу талап кылынат.

KICB муктаж болуп турган шартта, көйгөйлүү маселени чечүүнүн эң эле ыңгайлуу ыкмасын - Овердрафткартынан пайдаланууну сунуш кылат.

Овердрафтдеген эмне?

Овердрафт – бул, карттагы акча каражаты суммасынан көбүрөөк сумма алуу мүмкүнчүлүгү. Баланста эч кандай каражат жок учурда да зарыл акча каражатын банкомат аркылуу алып, же  сатып алган товар же сунушталган кызмат көрсөтүү үчүн POS-терминалыаркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү.

Овердрафтан пайдалануу эмне үчүн ыңгайлуу?

 • Күтүүсүз чыгашадан сактаган ыңгайлуу ыкма
 • Баланста эч кандай каражат жок учурда да тиешелүү акча суммасын таап берүүнүн оңтойлуу ыкмасы
 • Зарыл учурда гана андан пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Овердрафтты тариздеткен шартта гана кызмат көрсөтүү үчүн төлөө мүмкүнчүлүгү
 • Овердрафты бир нече жолу алып, төлөөгө жол берилет
 • Овердрафты VISA жана Элкартаркылуу алууга болот
 • Овердрафталууга өтүнүч кат тез арада каралат 

Овердрафттын түрлөрү

 • KICBнин эмгек акы долбооруна катышкан компаниялардын кызматкерлери үчүн овердрафт
 • Кредит алган кардарлар үчүн овердрафт
 • KICBден эсептешүү эсебин ачкан кардарлар үчүн овердрафт

Кредиттик лимит 2 жылга ачылат жана ушул мезгил ичинде овердрафттан кайсы болбосун убакытта пайдаланууга болот. Бул кызмат көрсөтүүдөн пайдаланбай коюуга да жол берилет. Демек, каалаган учурда, зарылчылыкка жараша пайдалануу мүмкүнчүлүгү сунушталат. Пайыздаровердрафтты айкын пайдаланылган мезгил үчүн гана чегерилет. Белгиленген мөөнөт ичинде овердрафттан пайдалана албай калсаңар жана ал кийинчерээк анын зарыл болуп калышы ыктымал болсо, өтүнүч кат толтуруп, кредиттик лимитти узартып коюу талап кылынат.
 

KICBден эмгек акы долбоорунун катышуучулары үчүн  овердрафт:


KICBVisaэмгек акы долбоорунун катышуучулары ушул кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

 • Бул ыңгайлуулук ашыкча убактты кетирбестен эле, карт аркылуу кыска мөөнөткө кредит алууга өбөлгө түзөт. Бир гана жолу билдирме толтуруу менен KICBVisaкарт ээлери кыска мөөнөттүү кредиттен – банктык картка чегерилип турган эмгек акынын тең жарымына чейинки сумманы дайыма алып туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 
 • Овердрафталгылыктуу чен боюнча сунушалат;
 • Овердрафтты алуу үчүн мүлктү же башка баалуулуктарды күрөөгө коюу зарылчылыгы жок. Болгону бир адамдын (чогуу иштеген же жумуш берүүчүнүн) кепилдиги гана талап кылынат;
 • Карт боюнча кредиттик лимитти тариздетүүгө 3 (үч) күндөн ашпаган убакыт талап кылынат;
 • Кардар иштеген компания же анын кесиптешинин бири кепилдик берүүчүдөн боло алат;
 • Овердрафт24 айга, карт колдонгон мөөнөттөн ашпаган убакытта тариздетилет.  

 

Шарттары:

Суммасы

Ар айлык эмгек акынын50% чейин(максималдуу лимит - 3 000 АКШ доллары

же 165 000 сом)

Базалык мезгилдеги % чени*

айына 0%

Негизги мезгилдеги % чени**

айына 2%

Овердрафт мөөнөтү

60 күнгө чейин

Күрөө

Талап кылынбайт

 

KICBде эсептешүү эсеби ачылган кардарлар үчүн овердрафт:

KICBде12 айдан көбүрөөк убакыт мурда ачылган эсептешүү эсеби болгон кардарлар даовердрафттан пайдалана алышат.Овердрафт 24 ай мөөнөтүнө сунушталат.

Шарттары:

Суммасы

Таза кирешенин 50% чейин(макс. 3 000 долл. же165 000 сом)

Базалык мезгилдеги % чени*

айына 0%

% ставка в основном периоде**

2% в месяц

Овердрафт мөөнөтү

60 күнгө чейин

Күрөө

Кыймылсыз/ кыймылдуу мүлк жана кепилдик

 

KICBден кредит алган кардарлар үчүн да  овердрафт:

KICBден кредит алып жүргөн кардарлар да овердрафттан пайдалана алышат.  Овердрафт ошол учурда орун алып турган кредит мөөнөтүнө сунушталат.

Шарттары:

Суммасы

Учурда орун алып турган кредит боюнча 2 айлык төлөмгө чейин (макс. 3 000 долл. же165 000 сом)

базалык мезгил ичиндеги *% чен

 айына 0%

Негизги мезгил ичиндеги % чен**

 айына 2%

Овердрафтмөөнөтү

60 күнгө чейин

Күрөөсү

Учурда орун алып турган кредит боюнча күрөө

 

Капчыкты овердрафт  аркылу толуктагыла!

* Базалык мезгил аралыгы– овердрафт лимитинен пайдаланган күндөн тартып лимитти пайдаланган айдан кийинки айдын бирине чейинки мезгил аралыгы. 

** Негизги мезгил аралыгы– базалык мезгилден кийинки мезгил, ал 30 календардык күнгө созулат.

Натыйжалуу пайызыдк чен жылдык24% жогору.

 


 

Вам не хватает средств на счете оплатить за товар или услугу? Вам сейчас нужно срочно взять деньги взаймы?

Вы сможете взять их у Банка. Для этого Вам необходимо всего лишь заполнить заявление на услугу «Овердрафт» в любом филиале банка KICB.

KICB предлагает Вам современный и удобный способ решения - воспользуйтесь картой Овердрафт. Открыв карту овердрафт сегодня, Вам больше не потребуется брать деньги в долг.

Что такое овердрафт?

Овердрафт - это ваша возможность снять средства сверх суммы, имеющейся на карте. Даже при нулевом балансе обналичивайте необходимые Вам средства через банкоматы либо оплачивайте за товары и услуги через POS-терминалы.

Почему пользоваться овердрафтом удобно?

 • "Подушка" для непредвиденных затрат
 • Наличие средств даже при нулевом балансе
 • Можете воспользоваться услугой тогда, когда Вам это необходимо
 • Вы платите за услугу только тогда, когда Вы пользуетесь овердрафтом
 • Возможность многократно снимать и погашать овердрафт
 • Доступность для всех карт VISA и Элкарт
 • Короткие сроки рассмотрения Вашей заявки 

Виды овердрафта

 • Овердрафт для сотрудников компаний, участвующих в зарплатном проекте KICB
 • овердрафт для клиентов с текущим кредитом
 • овердрафт для клиентов с расчётным счетом в нашем банке

Кредитный лимит открывается на два года, и Вы сможете воспользоваться овердрафтом в любое время, когда это будет Вам необходимо (в течение двух лет). Подписавшись на услугу Овердрафт от KICB, у Вас есть полное право не пользоваться данной услугой, а воспользоваться ею только тогда, когда Вам это будет необходимо.  Проценты будут начисляться только за те дни, когда вы фактически пользовались овердрафтом.  Если вы не смогли воспользоваться овердрафтом в течение срока, но вы планируете в дальнейшем им воспользоваться, то по истечении срока Вы еще раз заполните заявку и продлите кредитный лимит.
 

Овердрафт от KICB для участников зарплатного проекта:


Данная услуга доступна всем участникам зарплатного проекта Visa KICB.

 • Услуга «Овердрафт» от KICB позволяет легко и быстро получать краткосрочный кредит на Вашу карту без лишних затрат Вашего времени. Заполнив заявление лишь один раз, Вы получите постоянный доступ к кредиту и, как владелец карты Visa KICB, сможете получать до половины суммы от своей заработной платы, которая начисляется на Вашу банковскую карту. 
 • Вы всегда будете пользоваться овердрафтом по приемлемым ставкам;
 • У Вас нет необходимости закладывать свое имущество или другие ценности, для получения кредита: кредиты выдаются под поручительство (один коллега или поручительство работодателя);
 • Оформление кредитного лимита по карте не займет более трех дней;
 • Вашим поручителем может стать Ваша компания или коллеги;
 • Овердрафт подключается на срок 24 месяца, но не более срока действия карты.

 

Условия:

Сумма

до 50% от среднемесячной заработной платы           (максимальный лимит - 3 000 долларов США или 165 000 сом)

% ставка в базовом периоде*

0% в месяц

% ставка в основном периоде**

2% в месяц

Срок овердрафта

до 60 дней

Залог

Не требуется

 

Овердрафт от KICB для клиентов с расчетным счетом в нашем банке:

Клиенты, у которых есть расчетный счет в нашем банке действующий более 12 месяцев, также могут воспользоваться овердрафтом. Овердрафт подключается на срок 24 месяца.

Условия:

Сумма

До 50% от чистого дохода                                           (макс. 3 000 долл. или 165 000 сом)

% ставка в базовом периоде*

0% в месяц

% ставка в основном периоде**

2% в месяц

Срок овердрафта
 

До 60 дней

Залог

Недвижимое / движимое имущество и поручительство.

 

Овердрафт от KICB для клиентов получающих кредит в нашем банке:

Клиенты, которые получают обычные кредиты в нашем банке, также могут воспользоваться овердрафтом.  Овердрафт подключается на срок текущего кредита.

Условия:

Сумма

до 2-х ежемесячных  взносов по текущему кредиту (макс. 3 000 долл. или 165 000 сом)

% ставка в базовом периоде*

0% в месяц

% ставка в основном периоде** 2% в месяц

Срок  овердрафта

До 60 дней

Залог

Залог по текущему кредиту

 

 

Выберите свой овердрафт сегодня и будьте всегда уверены в своем кошельке!

* Базовый период - период от даты использования овердрафтного лимита по первое число месяца, следующего за месяцем использования овердрафтного лимита. 

** Основной период - период, следующий за базовым периодом, длится 30 календарных дней.

Эффективная процентная ставка - от 24% годовых.