рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеCONTACTируй с радостью!/ Кубаныч тартуулаган CONTACT! / 12.06.2017

KICBнин ар бир кардары атайы акциянын алкагында CONTACT системасы боюнча акча которуулардыакысыз жүргүзө алат! Алуучу которулган акчаны бир мүнөттөн кийин эле дароо алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот!

Россияга жана жакынкы бир катар өлкөлөргө акча которуулар үчүн комиссиялык төлөм 0%түзөт,мында жөнөтүлүүчү акча валютасы төлөө валютасынан айырмаланууга тийиш.Которуулар – рубль, АКШ доллары жана евродо ишке ашырылат.

Конвертациялоо жөнөтүү учуруна карата CONTACTтөлөм системасынын курсу боюнча ишке ашырылат.Которулган акчаны алууда алуучу да эч нерсе төлөбөйт!


В рамках специальной акции каждый клиент KICB может отправить денежный перевод по системе CONTACT бесплатно! Деньги получателю будут отправлены уже через минуту!

Комиссия 0% распространяется на денежные переводы в Россию и ряд стран ближнего зарубежья при условии, что валюта отправки отлична от валюты выплаты. Доступные валюты переводов – рубли, доллары США и евро.

Конвертация осуществляются по курсу платежной системы CONTACT на момент отправки. Получатель также ничего не платит за получение перевода!