рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеКредит KICB: Дай «пять»! / KICBден кредит: “Бешти” бер! / 05.06.2017

KICBнин эмгек акы долбооруна катышкандар VISAбанктык картын “Беш эмгек акы” кредитинен пайдалануу менен бир нече эсеге көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бул, ойлогон ой-максатты тез арада жана алгылыктуу жагдайда ишке ашыруунун эң эле оңтойлуу ыкмасы.

«Эмгек акыны карызга алуу» Европа жана Батыш өлкөлөрүндө кеңири тараган ыңгайлуулук.Кыргызстанда да кредиттөөнүн бул түрүнө кызыгып, пайдалангандардын саны күн сайын өсүүдө.KICBнин адистери күтүүсүз келип чыккан финансылык проблеманы тез арада, эч кандай кыйынчылыктарсыз чечүүгө өбөлгө түзүү максатында, карыз алуунун мына ушундай атайы программасын иштеп чыккан.

- «Беш эмгек акы»бир катар артыкчылыктарга ээ экендигин банктын адистери баса белгилешүүдө. Кредит суммасы карыз алуучунун беш эмгек акысына чейин жетиши мүмкүн. Кредит3 күн ичинде берилет жана күрөөлүк камсыздоо талап кылынбайт. Мындай кредитти эки жылга чейинки мөөнөткө алууга болот.Пайыздык чени 28 пайыздан 24 пайызга чейин төмөндөтүлгөн!

Карыз алуучуга тиешелүү зарыл маалыматтар болгондугу кредит алууга билдирмени кароо ишин алда-канча тездетет.Учурда кардарлардын көпчүлүгү кредиттин ушул түрүнөн пайдаланууга ыктап жаткандыгы байкалууда, анткени бул эң эле ыңгайлуу чечим.Эмгек акы кредитин алган кардарлар банк үчүн да идеалдуу карыз алуучулар болуп саналат.   

Кредиттин ушул түрү боюнча ырааттуу маалымат алуу үчүн Банктын күнү-түнү иштеген атайы кызматына 0312 62 01 01телефону аркылуу кайрылууга же kicb.net.сайтынан таанышууга болот.  

 


 

Участники зарплатного проекта KICB могут увеличить счет на своей банковской карте VISA KICB  в несколько раз, воспользовавшись кредитом «Пять зарплат». Это удобный, быстрый и выгодный способ, чтобы воплотить свои планы.

«Зарплатные займы» весьма широко распространены в Европе и на Западе. В Кыргызстане этот вид кредитования также становится востребованным. Специалисты KICB разработали данную программу заимствования специально для предоставления заемщикам возможности быстро и без лишней волокиты решать неожиданно возникшие финансовые проблемы.

- Кредит «Пять зарплат» имеет ряд преимуществ, - говорят специалисты KICB. – Сумма кредита может доходить до пяти заработных плат заемщика. Кредит выдается в течение 3-х дней, залоговое обеспечение не требуется. Займ можно взять на срок  до двух лет. При этом процентная ставка сниженас28 до 24 процентов!

Благодаря тому, что у банка уже имеется необходимая информация о заемщике, рассмотрение заявки занимает считанные дни. Преимущества «зарплатного кредита» успели оценить многие клиенты, поскольку такой вид займа является одним из самых выгодных. А для банка зарплатные клиенты – идеальные заемщики.   

Более подробную информацию о кредите «Пять зарплат», а также по другим продуктам KICB вы можете получить у операторов круглосуточного колл-центра но номеру 0312 62 01 01 либо на сайте kicb.net.