рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеУлуттук банк KICBнин Global Money Week кошкон салымын жогору баалады / НБКР отметил вклад KICB в Global Money Week / 05.06.2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017 (GlobalMoneyWeek) иш-чарасын жогорку деңгээлде уюштуруп, өткөрүүгө салым кошкондугу үчүн “Кыргыз инвестициялык-кредит банкы” ЖАКка ыраазычылыгын билдирди.

KICB банкы өтүп жаткан жылдын апрель айында Кыргыз-Россия Славян университетинде финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча биринчи жолу өткөрүлгөн квест-оюндарынын алгачкы демөөрчүсүнөн болду. Ой өрүшүн өрчүткөн кызыктуу оюндун катышуучуларды эмгек акы боюнча салыктар суммасын аныктоо, кандай кредит алуу ыңгайлуу экендигине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, депозит эсебине акча салууда кандай пайыздык киреше алууга боло тургандыгын эсептөө, автоунаасын камсыздандыруу аркылуу канча акча үнөмдөөгө боло тургандыгын аныктоо сыяктуу көптөгөн экономикалык тапшырмаларды аткарышкан.

Бишкек шаарынын гана эмес, республиканын калган райондорунан да мектеп окуучуларынын бул оюнга катышуусу кубанарлык көрүнүш.Ал эми Кара-Балта шаарынын жаш финансисттери өз курбалдаштары менен таасирдүү таймашып, аукциондо демөөрчүлөрдүн баалуу сыйлыктары үчүн күч сынашты.

Мында,KICBнин 12 000 сом өлчөмүндө “Балдар” депозитин ачуу сертификаты эң эле баалуу лоттон болду. Аукционго ошоной эле “Раритет” китеп дүкөнүнөн каалаган китепти сатып алууга сертификаттар, финансылык сабаттуулук боюнча оюндар, башка финансылык компаниялардан 3 миң сомдон 5 миң сомго чейинки депозиттерди ачуу сертификаттары сыяктуу лоттор ойнотулду.

Дүйнөлүк акча жумалыгы “Акча үнөмдөөгө үйрөнүп, киреше топтогула!” чакырыгы алдында, дүйнөнүн 140 өлкөсүндө Балдарга жана жаштарга финансылык билим берүү эл аралык шериктештигинин  (Child and Youth Finance International, CYFI)алкагында өткөн.

GMW координатору – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Билим берүү жана илим министрлигинин, Жаштар иштери, дене тарбиясы жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин, Депозиттерди коргоо агенттигинин, коомдук уюмдардын, Өнүктүрүү саясаты институтунун, Кыргыз банктар бирлигинин, Микрокаржылоо уюмдары ассоциациясынын, ошондой эле Германия эл аралык кызматташуу коомунун (GIZ)жана Эл аралык финансылык корпорациянын (IFC)колдоосу астында  мына ушундай өкүлчүлүктүү, келечекти көздөгөн, жаштардын билим деңгээлин өрчүтүүгө багытталган иш-чараны өткөрүүгө жетишкен.

 


Национальный Банк КР объявил благодарность ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк» за вклад в организацию и проведение Всемирной Недели Денег-2017 (GlobalMoneyWeek).

Банк KICB выступил спонсором первой в Кыргызстане квест-игры по финансовой грамотности, которая прошла в апреле нынешнего года в КРСУ. Участники этой увлекательной игры выполняли различные задания, в которых определяли сумму налогов по зарплате, анализировали, какой кредит выгоднее взять, под какой процент положить деньги на депозитный счет, можно ли сэкономить, оплачивая страховку за автомобиль, и решали многие другие экономические задачи.

Примечательно, что в игре приняли участие не только школьники Бишкека. Целый десант юных знатоков финансов из Кара-Балты специально приехали в столицу, чтобы посоревноваться в знаниях со сверстниками и побороться за солидные призы от спонсоров на аукционе.

Сертификат KICB на открытие депозита «Детский» в размере 12 000 сомов стал самым дорогим лотом. За него развернулась настоящая борьба. В аукционе также участвовали такие лоты, как сертификаты на покупку книг в книжном магазине «Раритет», настольные игры по финансовой грамотности, сертификаты на открытие депозита в размере от 3 до 5 тысяч сомов от других финансовых компаний.

Всемирная неделя денег проходила под девизом "Учитесь. Делайте сбережения. Зарабатывайте!". Одновременно это мероприятие проводилось в 140 странах под эгидой Международного сообщества финансового образования детей и молодежи (Child and Youth Finance International, CYFI).

Координатор GMW - Национальный банк Кыргызской Республики при содействии Министерства образования и науки, Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, Агентства по защите депозитов, общественных организаций, Института политики развития, Союза банков Кыргызстана, Ассоциации микрофинансовых организаций, а также Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Международной финансовой корпорации (IFC).