рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICB бөлүмдөрүнүн иштөө графиги 23.12.2016 / График работы отделений KICB 23.12.2016 / 21.12.2016

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр

 

Ушул аркылуу 2016-жылдын 23-декабрында Банктын төмөнкү бөлүмдөрү төмөнкүдөй график боюнча иштей тургандыгын маалымдайбыз

·           "Ош" жана "Ош-Борбор" филиалдары, ошондой эле    "Келечек" аманат кассасы эсептешүү-касса тейлөө иштерин 16. 00 го чейин гана сунуштайт.  

"Өзгөн" филиалы,  "Ноокат" жана  "Кара-Суу" аманат кассалары  эсептешүү-касса тейлөө иштерин 16. 00 го чейин гана сунушташат.

2016-жылдын  24-декабрынан тартып Банк бөлүмдөрү кадимки иш ыргагында иштешет.

Банк бөлүмдөрүнүн кадимки иш ыргагы тууралуу толук маалыматты  «Байланышмаалыматтары жана филиалдык түйүн» бөлүгүнөн таба аласыз.

 


 

Уважаемые клиенты и партнеры,

 

Настоящим информируем, что 23.12.2016 следующие отделения Банка будут работать по графику:

  • Филиалы "Ош" и "Ош-Центр" а так же СК "Келечек" будут предоставлять расчетно-кассовое обслуживание только до 16.00
  • Филиал "Узген", СК "Ноокат" и СК "Кара-Суу"  будут предоставлять расчетно-кассовое обслуживание только до 15.00

С 24.12.2016 отделения Банка продолжают работу в прежнем режиме.

Подробную информацию об обычном режиме работы отделений Банка, Вы можете найти в разделе «Контакты и филиальная сеть».