рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеKICB уюмдарга жана жеке ишкерлерге бизнес-кредиттердин кеңири түрүн сунуштайт / KICB предлагает организациям и частным предпринимателям широкий выбор бизнес-кредитов / 16.12.2016

Ар бир ишкер өз ишинде бизнести андан-ары өнүктүрүү зарылчылыгына дуушар болот. Бул өндүрүштүк аянтчаларды кеңейтүү, колдонуудагы жабдуулардын кубаттуулугун арттыруу, кошумча жабдуу сатып алуу же товардын ассортиментин көбөйтүү зарылчылыгы болушу мүмкүн.

Эрежедегидей эле, ишкердин каражат тартуу боюнча бир нече мүмкүнчүлүгү бар:

 1. Өздүк жыйымдарын топтоо
 2. Карызга каражат суроо
 3. Башка карыздык каражаттарды издөө

Биринчи вариантты бир нече себептерден улам  учурда ишке ашыруу татаал. Ар бир бизнесмен каражаттарын туура салууга жана «ушул жерде жана азыр» киреше алууга умтулат, анткени өздүк каражаттары негизги (жабдуу, имарат) жана жүгүртүү каражаттарына (товарга) салынган.

Экинчи сценарийди да ишке ашырууга болот, бирок бул да татаалыраак. Анткени туугандарынан жана досторунан карыз суроо оңой эмес, ишенимсиз жана жоопкерчиликтүү, анткени тууганчылык мамилеге кесепетин тийгизип, ортодо түшүнбөстүктөр келип чыгышы мүмкүн.

 Учурда KICB уюмдарга жана жеке ишкерлерге бизнести ийгиликтүү өнүктүрүү үчүн жүгүртүү каражаттарын толуктоо сыяктуу эле, транспорт, жабдуу жана имараттарды, курулмаларды сатып алуу үчүн  бизнес кредиттердин кеңири түрүн сунуштоодо. Банк энергоүнөмдөөчү жабдууларды пайдалануунун эсебинен  бизнести модернизациялоого жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзгөн, уникалдуу продукттарды сунуштайт.

KICBнин кредит портфелинде чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө багытталган продукттар да бар.   

- «Бизнес-экспресс» кредити продукттардын ассортиментин көбөйтүүгө, жаңы жабдууларды сатып алууга же бизнесте жаңы багыттарды кеңейтүү үчүн каражат талап кылынгандар үчүн иштелип чыккан. Кредит 

 500 дөн 3000 АКШ долларына чейинки суммада (же Кыргыз Республикасынын сом эквивалентинде), евродо жана улуттук валютада 3 айдан 18 айга чейинки мөөнөттө кыймылсыз мүлктүн күрөөсү алдында берилиши мүмкүн. Пайыздык чен төмөнкүнү түзөт:  Кыргыз Республикасынын сомунда жылдык 24%, АКШ долларында жылдык 22%, евродо жылдык 22%. Кредит 2 жумуш күнү ичинде кыймылсыз мүлктү (жабдууну, транспортту жана жүгүртүүдөгү товарды) күрөөгө коюусуз берилет.

Төмөнкү шилтеме боюнча толугураак маалымат алууга болот:

-   «Ишкер» кредити жеке ишкерлер үчүн оптималдуу чечим болуп саналат, анткени ал төмөнкү пайыздык ченде, ыңгайлуу мөөнөттө жана кредиттик линияны тариздөө мүмкүнчүлүгү менен каражат алууга өбөлгө түзөт.  
 «Ишкер» кредити бизнести өнүктүрүүгө, бизнес жүргүзүү үчүн  кошумча жайларды курууга жана өркүндөтүлгөн жабдууларды сатып алууга колдонулушу мүмкүн. Кредиттик кайсы болбосун валютада   (КР сомунда, АКШ долларында же  евродо) 3 миңден 300 миң АКШ долларына чейинки суммада  (же сом эквивалентинде) 3 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө алууга болот. Кредит боюнча пайыздык чен анын суммасына жараша болот:   

 1. USD 3,001 - USD 10,000 - 20% жылдык; EUR - 20%-22% жылдык; KGS 24% жылдык**;
 2. USD 10,001 - USD 50,000 - 15% жылдык; EUR - 16%-20% жылдык; KGS - 24% жылдык**;
 3. USD 50,001 - USD 100,000 - 14% жылдык; EUR - 15%-19% жылдык; KGS - 24% жылдык**;
 4. USD 100,001 - USD 300,000 - 13% жылдык; EUR - 12%-17% жылдык; KGS - 24% жылдык**.


**Сом түрүндөгү пайыздык чен   төлөө мөөнөтү 36 айга чейинки кредиттерге колдонулат.

Кредит шарттары менен толугураак биздин сайттан таанышсаңыз болот

-  Эгерде сизге улуттук валютада гана каражат керек болсо, анда «Бизнес инвест» кредитин алсаңыз болот. «Бизнес инвест» кредити Ош жана Бишкек шаарларынан башка, бардык региондордо негизги каражаттарды алуу, кеңейтүү жана модернизациялоо (жабдууларды сатып алуу, өндүрүштүк жайларды көбөйтүү) үчүн каражат алууга өбөлгө түзөт. Карыздык каражаттар кыргыз сомунда 8 млн сомго чейин 3 айдан 60 айга чейинки мөөнөткө,18 % белгиленген чен боюнча берилет.

Төмөнкү шилтеме боюнча толугураак маалымат алууга болот:

- KICB  «Кыргызстанда  туруктуу энергияны каржылоо (KyrSEFF)»   программасынын өнөктөш банк болуп саналат, ал турак жайлардын жана өнөр жай курулуштарынын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Кызматташуунун алкагында «Энергонатыйжалуу» жана «Жылуу үй» жаңы продукттары иштелип чыккан. «Энергонатыйжалуу» кредити ишкерлерге муздатуучу, жылытуучу, суу агымдарын тазалоочу ж.б заманбап системаларды орнотуу менен өндүрүштө чыгашаларды кыскартууга жана өндүрүмдүүлүктү арттырууга өбөлгө түзөт. Кредиттин эсебинен жаңы техника сатып алууга, жылуулукка, муздатууга ж.б. чыгашаны кыскартуу максатында ремонт иштерин жүргүзүүгө болот. Кредит 500дөн 300 миң АКШ долларына чейинки суммада (же сом эквивалентинде) 24 айдан 60 айга чейинки мөөнөткө сом менен 18-24%, АКШ долларында 13-22%берилет.

Кредит шарттары менен толугураак төмөнкү шилтемеден таанышсаңыз болот

Мындан тышкары, бул кредит боюнча 15% өлчөмүндө грант алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Биздин өнөктөшүбүз KyrSeff  максатсыз пайдаланылган шартта кредиттин  10 дон 15% чейинки суммасын кайтарып берет. Грант алуу үчүн кредит тариздеп, программанын талаптарына ылайык келген жабдууларды сатып алуу зарыл.


KICB Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунан бизнести максаттуу каржылоо боюнча программасынын өнөктөш банкы болуп саналат, бул бизнестин айыл чарба жана кайра иштетүү, өнөр жай өндүрүшү, тигүү жана текстил өнөр жайы, чакан электростанциялар жана транспорт сыяктуу кыйла өнүгүп келе жаткан багыттарын кредиттөөгө өбөлгө түзөт.    
Кредитти  негизги каражаттарды сатып алуу, жаңыртуу, кеңейтүү, модернизациялоо жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, экспорттук операцияларды өнүктүрүү жана импорт жайгаштыруу  үчүн  тариздөөгө болот.   

Кредит 50 млн сомго чейин 3 айдан 60 айга чейинки мөөнөткө жылдык 12% менен берилет.

Кредит шарттары менен толугураак төмөнкү шилтемеден таанышсаңыз болот

Зарылчылык келип чыккан шартта, KICB  банктык рынокто кыска мөөнөткө (1-2 айга чейин) уникалдуу продукт сунуштайт.

-Бизнес-Овердрафт

Продукт  пайда келип түшкөнгө чейин  күндөлүк чыгашалардын ордун жабууга же товарларды сатып алууга арналган. Бул овердрафт соода чөйрөсүндө  иштегендер үчүн атайын иштелип чыккан. Карыздын бул түрү боюнча айлык пайданын өлчөмүнүн 50 % чейин каражат алууга болот. Бул кызматка туташууда акчаны күндүн кайсы убагында болбосун алууга болот жана кредит алуу үчүн дайым эле банкка баруунун кажети жок, бир жолу гана овердрафтты тариздеп коюу жетиштүү. Овердрафт 3 айдан 4 айга чейинки мөөнөткө туташтырылат.

 

 
Базалык мезгилдин (30 күнгө чейин) жылдык 0% каржыланышы бул продуктту туташтыруу шарттарынын уникалдуулугу. Овердрафтты кыргыз сомунда жана АКШ долларында алууга болот, мында кыймылсыз мүлктү күрөөлүк камсыздоо катары колдонууга болот.   .

 Овердрафт мөөнөтү   60 күнгө чейинкини түзөт (базалык мезгили 30 күн*, ошондой эле негизги мезгил** 30 күнгө чейин)

* Базалык мезгил – овердрафт лимити пайдаланылгандан күндөн тартып, овердрафт лимити пайдаланылгандан күндөн кийинки айдын  биринчи күнүнө чейинки мезгил. .

** Негизги мезгил– базалык мезгилден кийинки мезгил, 30 календардык күнгө созулат.

 


 

Каждый предприниматель в своей работе сталкивается с потребностью дальнейшего развития бизнеса. Это может быть необходимость расширения производственных площадей, увеличение мощности существующего оборудования, приобретение дополнительного оборудования или расширения ассортимента товара.

Как правило, у предпринимателя есть несколько вариантов привлечения средств:

 1. Накапливать собственные сбережения
 2. Попросить средства в долг
 3. Поиск других заемных средств

Первый вариант на данный момент сложно осуществим по нескольким причинам. Каждый бизнесмен старается правильно вложить средства и получить доходы «здесь и сейчас», т.к. собственные средства вложены в основные (оборудование, здания) и оборотные средства (товары).

Второй сценарий также осуществим, но очень сложно. Дело в том, что просить в долг у родственников и друзей сложно, ненадежно и ответственно, т.к. могут пострадать родственные отношения и возникнуть личностные конфликты.

Третий вариант очень легко осуществить при поддержке коммерческих банков.

На сегодня KICB предлагает организациям и частным предпринимателям широкий выбор бизнес-кредитов, как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения транспорта, оборудования и зданий, сооружений для обеспечения успешного развития бизнеса. Банк предлагает уникальные продукты, которые позволяют модернизировать бизнес и повысить производительность за счет использования более энергосберегающего оборудования.

В кредитном портфеле KICB присутствуют продукты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

- Кредит «Бизнес-экспресс» был разработан специально для тех, кому срочно требуются средства на расширение ассортимента продуктов, приобретение нового оборудования или на открытие нового направления в бизнесе. Кредит может быть выдан в сумме от 500 до 3000 долларов США (или эквивалент в сомах КР) в долларах США, евро и национальной валюте, максимально на срок от 3 до 18 месяцев под залог движимого имущества. Процентная ставка составляет: от 24% годовых в сом КР, от 22% годовых в долларах США от 22% в евро. Кредит выдается в течение 2-х рабочих дней и без залога недвижимости (оборудование, транспорт и товары в обороте). Подробнее по ссылке

- Кредит «Предприниматель» является оптимальным решением для частных предпринимателей, потому что предоставляет возможность получить средства по низким процентным ставкам, на гибкий срок и с возможностью оформления кредитной линии.

Кредит «Предприниматель» может быть использован на развитие бизнеса, строительство дополнительного помещений для ведения бизнеса и покупку усовершенствованного оборудования. Кредит может быть получен в любой валюте (сом КР, доллары США или евро) в сумме от 3 тыс. до 300 тыс. долларов США (или эквивалент в сомах КР) на срок от 3 до 60 месяцев. Процентные ставки по кредиту зависит от суммы кредита:

 1. USD 3,001 - USD 10,000 - 20% годовых; EUR - 20%-22% годовых; KGS 24% годовых**;
 2. USD 10,001 - USD 50,000 - 15% годовых; EUR - 16%-20% годовых; KGS - 24% годовых**;
 3. USD 50,001 - USD 100,000 - 14% годовых; EUR - 15%-19% годовых; KGS - 24% годовых**;
 4. USD 100,001 - USD 300,000 - 13% годовых; EUR - 12%-17% годовых; KGS - 24% годовых**.


**Процентные ставки в сомах действуют на кредиты сроком до 36 месяцев

Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на нашем сайте

- Если же вам необходимы средства только в национальной валюте, тогда кредит «Бизнес инвест» именно то, что необходимо. Кредит «Бизнес инвест» позволяет получить средства на приобретение, расширение и модернизацию основных средств (покупка оборудования, увеличение производственного помещения) во всех регионах, кроме г. Ош и г. Бишкек. Заемные средства выдаются в сумме до 8 млн сомов КР, сроком от 3 до 60 месяцев, по фиксированной ставке 18 % . Подробная информация по ссылке

- KICB также является банком партнером программы «Финансирование устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF)» , которая направлена на повышение энергетической эффективности жилых зданий и промышленных строений. В рамках сотрудничества были разработаны новые продукты «Энергоэффективный» и «Теплый дом». Кредит «Энергоэффектиный» выдается предпринимателям на покупку оборудования, которое позволит сократить расходы на производство и увеличить производительность, установив современные системы охлаждения, отопления, очистки стоков и воды и т.д. За счет кредита также можно приобрести новую технику, провести ремонт с целью сокращения расходов на отопление, охлаждение и т.д. Кредит выдается в сумме от 500 до 300 тыс. долларов США (или эквивалент в сомах КР) сроком от 24 до 60 месяцев под 18-24% в сомах КР и 13-22% в долларах США. Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться по ссылке

Также по данному кредиту предусмотрена возможность получения гранта в размере от 15%. Наш партнер KyrSeff возвращает от 10 до 15% от суммы полученного кредита в случае целевого использования. Для получения гранта необходимо оформить кредит и приобрести оборудование соответствующее требованиям программы.


KICB является банком партнером программы по целевому финансированию бизнеса от Российско-Кыргызского фонда развития, что позволяет кредитовать по низким процентным ставкам наиболее развивающиеся направления бизнеса, такие как сельское хозяйство и переработка, промышленное производство, швейная и текстильная промышленность, малые электростанции и транспорт.
 

Кредит можно оформить на приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств и прочие долгосрочные инвестиции, развитие экспортных операций и импортозамещения.

Кредит выдается в сумме до 50 млн сомов, сроком от 3 до 60 месяцев под 12% годовых.

Подробнее с условиями по кредиту можно ознакомиться по ссылке

В случае необходимости средств на короткий срок (до 1-2 месяцев) KICB предлагает уникальный продукт на банковском рынке.

- Бизнес-Овердрафт

Продукт предназначен на покрытие текущих расходов или для закупа товара до поступления выручек. Данный овердрафт разработан специально для тех, кто работает в сфере торговли. Под данный тип займа возможно получить средства до 50 % от размера месячной выручки. При подключении данной услуги деньги доступны в любое время суток и не нужно каждый раз приходить в банк для получения кредита, достаточно один раз оформить овердрафт. Овердрафт подключается на срок от 3-х месяцев до 24 месяцев.

Уникальность условий данного продукта в финансировании базового периода (до 30 дней) под 0% годовых.

Овердрафт доступен в кыргызских сомах и долларах США, залоговым обеспечением может служить движимое имущество.

Срок овердрафта составляет до 60 дней (до 30 дней базовый период*, а также основной период** до 30 дней)

* Базовый период - период от даты использования овердрафтного лимита по первое число месяца, следующего за месяцем использования овердрафтного лимита.

** Основной период - период, следующий за базовым периодом, длится 30 календарных дней.